Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2021.28-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 28
Study of ABO blood grouping and secretor status among habituals – A case control study
(Badanie grup krwi ABO i statusu wydzielania wśród osób żujących tytoń – badanie kontrolne przypadku)

Autorzy: Srimathi Iyer ORCID
Dept of Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology, SDM College of Dental Sciences and Hospitall, A constituent unit of Shri Dharmasthala Manjunatheswara University

Kaver Hallikeri ORCID
Dept of Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology, SDM College of Dental Sciences and Hospital, A constituent unit of Shri Dharmasthala Manujnatheswara University

Roshni Monteiro ORCID
Dept of Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology, SDM College of Dental Sciences and Hospital, A constituent unit of Shri Dharmasthala Manjunatheswara University

Krishna Burde ORCID
Dept of Oral Medicine and Radiology, SDM College of Dental Sciences and Hospital, A constituent unit of Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University
Słowa kluczowe: antygeny grup krwi nawyki immunoglobuliny zwłóknienie podśluzówkowe jamy ustnej ślina
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:8 (33-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badanie przeprowadzono w celu porównania wpływu grupy krwi ABO i statusu wydzielania śliny wśród osób mających nawyk żucia tytoniu i osób zdrowych z grupy kontrolnej. Oceniono związek między grupą krwi ABO, stanem wydzielniczym osób uzależnionych od żucia tytoniu i potencjalnie złośliwymi zaburzeniami funkcjonowania jamy ustnej (OPMD). Stan wydzielania śliny zbadano u 100 osób. Odnotowano historię kliniczną i nawykową. Grupa I – 50 osób zdrowych z grupy kontrolnej; grupa II – 50 osób z nawykiem żucia tytoniu, z PMD lub bez. Z 1 ml śliny pobranego od każdego uczestnika badań wykonano test aglutynacji Wienera, aby poznać grupę krwi i status wydzielniczy. Związek między grupami krwi ABO, stanem wydzielniczym i OPMD oceniano za pomocą testu chi-kwadrat i ilorazu szans. Grupa kontrolna (I) miała grupy krwi A (44%), B (32%), O (14%), AB (10%), a grupa z nawykiem żucia tytoniu (II) miała A (32%), B (26%), O (34%), AB (8%). Stan niewydzielniczy w grupie I wynosił 18%, a w grupie II 82%. W grupie II 20% osób niewydzielających wykazywało PMD, głównie zwłóknienie podśluzówkowe jamy ustnej, a następnie leukoplakię i liszaj płaski. Wyraźna korelacja między stanem wydzielania śliny a rozwojem PMD wskazuje, że osoby niewydzielające mają większe ryzyko rozwoju zmian w jamie ustnej. Wśród osób z nawykiem żucia tytoniu grupy krwi B i O były bardziej zagrożone niż A i AB.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amagasa, T., Yamashiro, M., Uzawa, N. (2011). Oral premalignant lesions: from a clinical perspective. Int J Clin Oncol, 16 (1), 5–14. DOI: 10.1007/s10147-010-0157-3.
2.Auclair, P.L. (1984). Altered H-antigen reactivity as an early indicator of malignant transformation in oral epithelium. J Oral Pathol, 13 (4), 401–411. DOI: 10.1111/j.1600-0714.1984.tb01440.x.
3.Bakhtiari, S., Far, S.M., Alibakhshi, Z., Shirkhoda, M., Anbari, F. (2019). Salivary Secretor Status of Blood Group Antigens in Patients with Head and Neck Cancer. Open Access Maced J Med Sci, 7 (3), 373– 377. DOI: 10.3889/oamjms.2019.101.
4.Campi, C., Escovich, L., Valdés, V., García Borrás, S., Racca, L., Racca, A., Cotorruelo, C., Biondi, C. (2007). Secretor status and ABH antigens expression in patients with oral lesions. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 12 (6), E431–434. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/?term=Cotorruelo+C&cauthor_id=17909508.
5.Dabelsteen, E., Pindborg, J.J. (1973). Loss of epithelial blood group substance A in oral carcinomas. Acta Pathol Microbiol Scand A, 81 (4), 435–444. DOI: 10.1111/j.1699-0463.1973.tb00489.x.
6.D’Adamo, P.J., Kelly, G.S. (2001). Metabolic and immunologic consequences of ABH secretor and Lewis subtype status. Altern Med Rev, 6 (4), 390–405.
7.Giuliani, M., Troiano, G., Cordaro, M., Corsalini, M., Gioco, G., Lo Muzio, L., Pignatelli, P., Lajolo, C. (2019). Rate of malignant transformation of oral lichen planus: A systematic review. Oral Dis., 25 (3), 693–709. DOI: 10.1111/odi.12885.
8.Srimathi Iyer, Kaveri Hallikeri, Roshni Monteiro, Krishna Burde 40 Hallikeri, K., Udupa, R., Guttal, K., Naikmasur, V. (2014). Analysis of salivary secretor status in patients with oral submucous fibrosis: a case-control study. J Investig Clin Dent, 6 (4), 261–266. DOI: 10.1111/ jicd.12100.
9.Jaleel, B.F., Nagarajappa, R. (2012). Relationship between ABO blood groups and oral cancer. Indian J Dent Res, 23 (1), 7–10. DOI: 10.4103/0970-9290.99029.
10.Kumar, T., Puri, G., Laller, S., Bansal, T., Malik, M. (2014). Association of ABO blood grouping with oral lichen planus. Univ Res J Dent, 4, 93–96.
11.Lamey, P.J., Darwazeh, A.M., Muirhead, J., Rennie, J.S., Samaranayake, L.P., MacFarlane, T.W. (1991). Chronic hyperplastic candidosis and secretor status. J Oral Pathol Med, 20 (2), 64–67. DOI: 10.1111/ j.1600-0714.1991.tb00891.x.
12.Metgud, R., Khajuria, N., Mamta, Ramesh, G. (2016). Evaluation of the secretor status of ABO blood group antigens in saliva among southern Rajasthan population using absorption inhibition method. J Clin Diagn Res, 10 (2), ZC01-3. DOI: 10.7860/JCDR/2016/11598.7161.
13.Moshaverinia, M., Rezazadeh, F., Dalvand, F., Moshaverinia, S., Samani, S. (2014). The relationship between oral lichen planus and blood group antigens. World J Med Sci, 10, 103–105.
14.Pourazar, A., Joshi, S.R., Sathe, M.S., Advani, S.H., Bhatia, H.M. (1986). Profile of ABH & I antigens in leukaemia. Indian J Med Res, 83, 505–508.
15.Raaghavan, V.M., Bailoor, D.N., Jhansirani, P. (1986). Incidence of ABO Blood groups in oral cancer in south kanara district. J Indian Dent Assoc, 58, 305–308. PMID: 3458827.
16.Rai, P., Acharya, S., Hallikeri, K. (2015). Assessment of ABO blood grouping and secretor status in the saliva of the patients with oral potentially malignant disorders. J Oral Maxillofac Pathol, 19 (2), 164–169. DOI: 10.4103/0973-029X.164527.
17.Tyagi, S.P., Pradhan, S., Agarwal, S.S. (1965). Blood groups in malignant diseases. J Indian Med Assoc, 45 (12), 645–650.
18.Vidas, I., Delajlija, M., Temmer-Vuksan, B., Stipetić-Mravak, M., Cindrić, N., Maricíć, D. (1999). Examining the secretor status in the saliva of patients with oral pre-cancerous lesions. J Oral Rehabil, 26 (2), 177–182. DOI: 10.1046/j.1365-2842.1999.00314.x.