Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2021.28-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 28
Trends in Mangrove meiobenthic studies in India: an overview
(Trendy w badaniach meiobentosu namorzynowego w Indiach: przegląd)

Autorzy: Tapas Chatterjee ORCID

Baban Ingole ORCID
National Centre for Polar and Ocean Research, Ministry of Earth Sciences, Vasco-da-Gam
Słowa kluczowe: meiofauna namorzyny Indie trendy badawcze
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:14 (67-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pomimo tego, że są najbardziej zagrożonymi siedliskami przybrzeżnymi na świecie, ekosystemy namorzynowe oferują społecznościom przybrzeżnym wiele dóbr i usług. Z ponad 4975 km2 powierzchni namorzynów, Indie mają około 45% całkowitej pokrywy namorzynowej w Azji Południowej. Namorzyny mają znaczenie ekologiczne ze względu na swoją rolę w ochronie linii brzegowej, ale pełnią również funkcję ważnych rezerwuarów różnorodności biologicznej obejmującej zarówno gatunki lądowe, jak i wodne. W niniejszym komunikacie dokonaliśmy przeglądu opublikowanej literatury dotyczącej meiofauny związanej z namorzynami. Te #0# Tapas Chatterjee, Baban Ingole, Bhikari Charan Guru 68 mikroskopijne organizmy występują w bardzo dużym zagęszczeniu w osadach namorzynowych, a zatem stanowią główny składnik diety larw ryb i krewetek ważnych z handlowego punktu widzenia. Oprócz znaczenia meiofauny w bentosowym łańcuchu pokarmowym, żerowania larw, meiofauna jest również bardzo skutecznie wykorzystywana w monitoringu środowiska przybrzeżnego. Chociaż opublikowano znaczną liczbę doniesień naukowych dotyczących badań nad meiofauną indyjskich namorzynów, większość tych badań skupiała się jedynie na identyfikacji taksonów. Co więcej, tylko kilka badań podkreśliło rolę dostępności pożywienia i obfitości meiofauny w murawach namorzynowych. W związku z tym zalecamy, aby w przyszłych badaniach zbadać rolę gatunków meiofaunalnych, zwłaszcza taksonów dominujących, w funkcjonowaniu ekosystemu namorzynowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abdullah, M.M., Lee, S.Y. (2017). Structure of mangrove meiofaunal assemblages associated with local sediment conditions in subtropical eastern Australia. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 198, 438–449.
2.Alongi, D.M. (1987a). Inter-estuary variation and intertidal zonation of freeliving nematode communities in tropical mangrove systems. Marine Ecology Progress Series, 40, 103–114.
3.Alongi, D.M. (1987b). Intertidal zonation and seasonality of meiobenthos in tropical mangrove estuaries. Marine Biology, 95, 447–458.
4.Alongi, D.M. (1987c). The influence of mangrove-derived tannins on intertidal meiobenthos in tropical estuaries. Oceanologia, 71, 537–540.
5.Alongi, D.M. (1988). Microbial-meiofaunal interrelationships in some tropical intertidal sediments. Journal of Marine Research, 46, 349–365.
6.Alongi, D.M. (1990). Community dynamics of free-living nematodes in some tropical mangrove and sandflat habitats. Bulletin of Marine Sciences, 46, 358–373.
7.Alongi, D.M., Christoffersen, P. (1992). Benthic infauna and organism-sediment relations in a shallow, tropical coastal area: Influence of outwelled mangrove detritus and physical disturbance. Marine Ecology Progress Series, 81, 229–245.
8.Annapurna, C., Rao, M.S., Vijaya Bhanu, C. (2015). Distribution of meiobenthos off Kakinada Bay, Gaderu and Coringa estuarine complex. Journal of the Marine Biological Association of India, 57, 17–26.
9.Ansari, K.G.M.T., Manokaran, S., Raja, S., Lyla, P.S., Khan, S.A. (2014). Interaction of free-living marine nematodes in the artificial mangrove environment (southeast coast of India). Environmental Monitoring and Assessment, 186, 293–305.
10.Ansari, K.G.M.T., Bhadury, P. (2017). An updated species checklist for free living nematodes from the world’s largest mangrove ecosystem, Sundarbans. Zootaxa, 4290 (1), 177–191.
11.Ansari, Z.A., Sreepada, P.A., Matondka, S.G.P., Parulekar, A.H. (1993). Meiofaunal stratification in relation to microbial food in a tropical mangrove mudflat. Tropical Ecology, 34 (2), 63–75.
12.Armenteros, M., Martin, I., Williams, J.P., Creagh, B., Gonzalez-Sanson, G., Capetillo, N. (2006). Spatial and Temporal Variations of Meiofaunal Communities from the Western Sector of the Gulf of Batabano´, Cuba. I. Mangrove Systems. Estuaries and Coasts, 29 (1), 124–132.
13.Arul, B., Sridhar, S.G.D., Hussain, S.M., Darwin Felix, A., Periakali, P. (2003). Distribution of recent benthic Ostracoda from the sediments of Pitchavaram mangroves, Tamil Nadu, Southeast coast of India, Bulletin of Pure & Applied Science, 22, 55–73.
14.Bhaduri, P., Mondal, N., Ansari, K.G.M.T., Pitale, R., Prasade, A., Nagale, P., Apte, D. (2015). Checklist of free living marine nematodes from intertidal sites along the central west coast of India. Checklist, 11 (2), 1–7. DOI: 10.15560/11.2.1605.
15.Chatterjee, T. (2015a). Scanning electron microscopic observations of Copidognathus balakrishnani Chatterjee (Acari: Halacaridae) with notes on species of the Copidognathus balakrishnani group. Acta Biologica, 22, 213–222.
16.Chatterjee, T. (2015b). A checklist of halacarid and pontarachnid mites (Acari: Halacaridae and Pontarachnidae) associated with mangroves. Ecologica Montenegrina, 4, 334–341.
17.Chatterjee, T. (2019). Scanning electron microscopic observation of Acarothrix grandocularis (Acari, Halacaridae) and notes on the species of the genus Acarothrix, Acta Biologica, 26, 117–126.
18.Chatterjee, T., Marshall, D.J., Guru, B.C., Ingole, B., Pesic, V. (2012). A new species of the genus Acarothrix (Acari: Halacaridae) from Brunei Darussalam and India, Cahiers de Biologie Marine, 53, 541–546.
19.Chatterjee, T., Guru, B.C., Sorensen, M.V. (2013). Report of Acarothrix palustris Bartsch (Acari: Halacaridae) from the Indian Ocean. Acta Biologica, 20, 17–26.
20.Chatterjee, T., Pfingstl, T., Pesic, V. (2019). A checklist of marine littoral mites (Acari) associated with mangroves, Zootaxa, 4442 (2), 221–240. DOI: 10.11646/zootaxa.4442.2.2.
21.Chinnadurai, G., Fernando, O.J. (2003). Meiofauna of Pichavaram mangroves along the outheast coast of India. Journal of the Marine Biological Association of India, 45, 158–165.
22.Chinnadurai, G., Fernando, O.J. (2006a). New records of free living marine nematodes from India. Records of Zoological Survey of India, 106 (4), 45–54.
23.Chinnadurai, G., Fernando, O.J. (2006b). Meiobenthos of Cochin mangrove (Southwest coast of India) with emphasis on free-living marine nematode assemblages. Russian Journal of Nematology, 14 (2), 127–137.
24.Chinnadurai, G., Fernando, O.J. (2006c). New records of five free living marine nematodes from an artificial mangroves of India. Journal of the Marine Biological Association of India, 48 (1), 105–107.
25.Chinnadurai, G., Fernando, O.J. (2007a). Impact of Mangrove Leaves on Meiofaunal Density: An Experimental Approach. The IUP Journal of Life Sciences, 1 (1), 62–70.
26.Chinnadurai, G., Fernando, O.J. (2007b). Meiofauna of mangroves of the southeast coast of India with special reference to the free-living marine nematode assemblage. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 72, 329–336.
27.Coull, B.C., Greenwood, J.G., Fielder, D.R., Coull, B.A. (1995). Subtropical Australian juvenile fish eat meiofauna: experiments with winter whiting Sillago maculata and observations on other species. Marine Ecology Progress Series, 125, 13–19.
28.Das, A.K., Dev Roy, M.K. (1989). A general account of the Mangrove fauna of Andaman & Nicobar Islands. Conservation Area Series, 4, 1–178.
29.Della Patrona, L., Marchand, C., Hubas, C., Molnar, N., Deborde, J., Meziane, T. (2016). Meiofauna distribution in a mangrove forest exposed to shrimp farm effluents (New Caledonia). Marine Environmental Research, 119, 100–113.
30.Dittel, A.I., Epifanio C.E., Cifuentes L.A., Kirchman, D.L., (1997). Carbon and nitrogen sources for shrimp postlarvae fed natural diets from a tropical mangrove system. Estuarine Coastal and Shelf Science, 45, 629–637.
31.Dye, A.A. (1983a). Composition and seasonal fluctuation of meiofauna in a southern African mangrove estuary. Marine Biology, 73, 165–170.
32.Dye, A.A. (1983b). Oxygen consumption by sediments in a southern African mangrove swamp. Estuarine Coastal and Shelf Science, 17, 473–478.
33.Fell, J.W., Cefalu, R.C., Masters, I.M., Tallman, A.S. (1975). Microbial activity in the mangrove (Rhizophora mangle) leaf detritus system. In: G.E. Walsh et al. (eds.), Proceedings of the International Symposium on the Biology and Management of Mangroves, Honolulu, 1974, vol. II (pp. 661–679). Gainsville: University of Florida.
34.FSI (2013). India State of Forest Report 2013, Forest Survey of India, Dehradun, India.
35.Ganapati, P.N., Sarma, A.L.N. (1973). The meiofauna and pollution in Visakhapatnam harbour. Current Science, 42 (20), 724–725.
36.Gee, J.M., Somerfield P.J. (1997). Do mangrove diversity and leaf litter decay promote meiofaunal diversity? Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 218, 13–33.
37.Goldin, Q., Mishra, V., Ullal, V., Athalye, R.P., Gokhale, K.S. (1996). Meiobenthos of mangrove mudflats from shallow region of Thanecreek, central west coast of India. Indian Journal of Marine Sciences, 25, 137–141.
38.Gomes, C.A.A., Santos, P.J.P., Alves, T.N.C., Rosa-Filho, J.S., Souza-Santos, L.P. (2002). Variação temporal da meiofauna em área de manguezal em Itamaracá-Pernambuco [Temporal variation of meiofauna in mangrove area in Itamaracá-Pernambuco]. Atlântica, 24 (2), 89–96.
39.Gwyther, J., Fairweather, P.G. (2005). Meiofaunal recruitment to mimic pneumatophores in a cool-temperate mangrove forest: spatial context and biofilm effects. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 317, 69–85.
40.Higgins, R.P. (1969). Indian Ocean Kinorhyncha: 1, Condyloderes and Sphenoderes, new cyclorhagid genera. Smithsonian Contributions to Zoology, 14, 1–13.
41.Hodda, M., Nocholas, W.L. (1985). Meiofauna associated with mangroves in the Hunter river estuary and Fullerton Cove, South eastern Australia. Australian Journal of Marine and Freshwater Research, 36 (1), 41–50.
42.Hodda, M., Nicholas, W.L. (1986). Temporal changes in littoral meiofauna from the Hunter River estuary. Australian Journal of Marine and Freshwater Research, 37, 729–741.
43.Hopper, B.E., Fell, J.W., Cefalu, R.C. (1973). Effect of temperature on life cycles of nematodes associated with the mangrove (Rhizophora mangle) detritus system. Marine Biology, 23, 293–296.
44.Ingole, B.S., Ansari, Z.A., Parulekar, A.H. (1987). Meiobenthos of Saphala salt marsh, west coast of India. Indian Journal of Marine Science, 16, 110–113.
45.Ingole, B.S., Ansari, Z.A., Parulekar, A.H. (1990). Benthic Harpacticoid copepod community of Saphala salt marsh along the West coast of India. Indian Journal of Marine Science, 19, 217–220.
46.Ingole, B.S., Goltekar, R. Gonsalves, S., Ansari, Z.A. (2005). Recovery of Deep-sea Meiofauna after Artificial Disturbance in the Central Indian Basin. Marine Georesources & Geotechnology, 23, 253–266.
47.Ingole, B., Sivadas, S., Goltekar, R., Clemente, S., Nanajkar, M., Sawant, R., D’Silva, C., Sarkar, A., Ansari, Z. (2006). Ecotoxicological effect of grounded MV River Princess on the intertidal benthic organisms off Goa. Environment International, 32 (2), 284–291.
48.Kondalarao, B. (1983). Distribution of meiofauna in Gautami Godavari estuarine system. MahasagarBulletin of the National Institute of the Oceanography, 16 (4), 453–457.
49.Kondalarao, B. (1984). Distribution of meiobenthic harpacticoids copepods in Gautami Godavari estuarine system. Indian Journal of Marine Science, 13, 80–84.
50.Krishnamurthy, K., Sultan Ali, M.A., Jeyaseelan, M.J.P. (1984). Structure and dynamics of the aquatic food web community with special reference to nematodes in mangrove ecosystem. In: E. Soepadmo, A.N. Rao, D.J. MacIntosh (eds.), Proceedings of the Asian Symposium on Mangrove Environment: Research and Management (pp. 429–452), 1984. Kuala Lumpur: University of Malaya.
51.Kumar, V., Hussain, S.M. (1997). A Report on Recent Ostracoda from Pitchavaram Mangroves, Tamilnadu. Geosciences Journal, 18, 131–139.
52.Kurapati, R.K., Dogiparti, A., Daddu, S.K. (2016). Spatio-Temporal Variation of Meio-fauna Distribution in Bhavanapadu Creek, Srikakulam District, Andhra Pradesh, India. British Journal of Applied Science & Technology, 12 (1), 1–10.
53.Mandal, A.K., Nandi, N.C. (1989). Fauna of Sundarban Mangrove Ecosystm, west bengal, India. Fauna of Conservation Areas, 3, 1–136.
54.Mandal, R.N., Naskar, K.R. (2008). Diversity and classification of Indian mangroves: a review. Tropical Ecology, 49, 131–146.
55.Mohan, P.M., Dhivya, P., Sachithanandam, V., Ragavan, P. (2012). Distribution of mangrove meiofaunal composition inrelation to organic carbon and carbonate in Port Blair, South Andaman, India, In: Tropical Ecosystems Structure, Function and Services (pp. 47–54). Published by Institute of Forest Genetics and Tree Breeding (IFGTB), Coimbatore.
56.Murty, K.V.R., Kondalarao, B. (1987). Survey of meiofauna in the Gautami Godavari estuary. Journal of the Marine Biological Association, India, 29 (1&2), 37–44.
57.Mutua, A.K., Muthumbi, A., Ntiba, M.J., Vanreusel, A. (2013). Patterns of meiofaunal colonisation as an indicatorof reforested Rhizophora mucronata mangrove recovery in Gazi Bay, Kenya. Western Indian Ocean Journal of Marine Science, 12 (1), 23–25.
58.Nagelkerken, I., Blader, S.J.M., Bouillon, S., Green, P., Haywood, M., Kirton, L.G., Meynecke, J.O., Pawlik, J., Penrose, H.M., Sasekumar, A., Somerfield, P.J. (2008). The habitat function of mangroves for terrestrial and marinefauna: A review. Aquatic Botany, 89, 155–185.
59.Nanajkar, M., Ingole, B.S. (2010a). Impact of sewage disposal on a nematode community of a tropical sandy beach. Journal of Environmental Biology, 31, 819–826.
60.Nanajkar, M., Ingole, B.S. (2010b). Comparison of tropical nematode community from three harbours, west coast of India. Cahiers de Biologie Marine, 51, 9–18.
61.Naskar, K.R., Mandal, R.N. (1999). Ecology and Biodiversity of Indian Mangroves. New Delhi, India: Daya Publishing House.
62.Ólafsson, E.E. (1995). Meiobenthos in mangrove areas in eastern Africa with emphasis on assemblage structure of free-living marine nematodes. Hydrobiologia, 312, 47–57.
63.Ólafsson, E.E., Carlström, S., Ndaro, S.G. (2000). Meiobenthos of hypersaline tropical mangrove sediment in relation to spring tide inundation. Hydrobiologia, 426, 57–64.
64.Parulekar, A. (1994). Benthic fauna of mangrove environment. In: V.D. Sanjay, V. Balaji (eds.), Conservation of Mangrove Forest Genetic Resources: A training manual (pp 253–255). CRSARD, Chennai.
65.Parsath, D., Balasubramaniam, J., Marimuthu, P., Jayaraj, K.A. (2017). New record of two free-living marine nematode species, Sphaerolamius balticus and Sphaerolamius islandicus (Nematoda: Sphaerolaimaidae) from Sippighat mangrove region, South Andaman. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 46 (5), 1105–1109.
66.Parsath, D., Balasubramaniam, J., Jayraj, K.A. (2018). Diversity and distribution of the free-living marine nematodes in the mangrove sediments of the Andaman Isklands. Indian Journal of Geo Marine Sciences, 47 (11), 2217–2224.
67.Pinto, T.K., Austen, M.C.V., Warwick, R.M., Somerfield, P.J., Esteves, A.M., Castro, F.J.V., Fonseca-Genevois, V.G., Santos, P.J.P. (2013). Nematode diversity in different microhabitats in a mangrove region. Marine Ecology, 34, 257–268.
68.Rajeshwararao, N., Geetha, C., Shanmhugavel, S. (2012). Benthic foraminiferal colonization of a new mangrove ecosystem – a case study from Pazhaiyakayal, Tuticorin, south-east coast of India. Journal of Palaeontological Society of India, 57, 119–127.
69.Rao, G.C. (1986). Meiofauna of the mangrove sediments in South Andaman. Journal of Andaman Science Association, 2, 23–32.
70.Sahoo, G., Suchiang, S., Ansari, Z.A. (2013). Meiofauna-Mangrove interaction: a pilot study from a tropical mangrove habitat. Cahiers de Biologie Marine, 54 (3), 349–358.
71.Sahu, S.C., Suresh, H.S., Murthy, I.K., Ravindranath, N.H. (2015). Mangrove Area Assessment in India: Implications of Loss of Mangroves. Journal of earth science and climate change, 6 (5), online published. DOI: 10.4172/2157-7617.1000280.
72.Santos, P.J.P., Botter-Carvalho, M., do Nascimento-Júnior, A.B., Marinho, R.G.C., Carvalho P.V.V.C., Valebça, A.P.M.C. (2009). Response of estuarine meiofauna assemblage to effects of fertilizer enrichment used in the sugar cane monoculture. Pernambuco, Brazil. Brazil Journal of Oceanography, 57, 43–55.
73.Sarma, A.L.N., Wilsanand, V. (1994). Littoral meiofauna of Bhitarkanika mangroves of river Mahanadi system, East coast of India. Indian Journal of Marine Science, 23, 221–224.
74.Sasekumar, A. (1994). Meiofauna of a mangrove shore on the west coast of peninsular Malaysia. Raffles Bulletin of Zoology, 42, 901–915.
75.Schrijvers, J., Okondo, J., Steyaert, M., Vincx, M. (1995). Influence of epibenthos on meiobenthos of the Ceriops tagal mangrove sediment at Gazi Bay, Kenya. Marine Ecology Progress Series, 128, 247–259.
76.Sinha, B., Choudhury, A., Baqri, Q.H. (1985). Studies on the nematodes from mangrove swamps of deltaic Sundarbans, West Bengal. I. lndoditylenchus sundarbanensis n. gen., n. sp. (Tylenchidae: Tylenchida). lndian J. Helmenthology (n.s), 2, 31–35.
77.Sinha, B., Choudhury, A., Baqri, Q.H. (1987). Studies on the nematodes from mangrove swanlps of deltaic Sundarbans, West Bengal, India. III. Anoplostoma niacrospiclilull n. sp. (Anoplostomatidae: Nematoda). Current Science, 56 (11), 539–540.
78.Sinha, B., Baqri, Q.H., Choudhury, A. (1989). On the males of Indoditylenchus sundarbanensis sinha, Choudhury and Baqri, 1985 and Nothocriconema bengalensis Sp. N. (Tylenchida: Nematoda) from Sundarbans, west Bengal. Indian Journal of Nematology, 19 (2), 100–104.
79.Somerfield, P.J., Gee, J.M., Aryuthaka, C. (1998). Meiofaunal communities in a Malaysian mangrove forest. Journal of Marine Biological Association of United Kingdom, 78, 717–732.
80.Savurirajan, M, Jayabarathi, R., Padmavati, G., Ganesh, T. (2012). Species composition, abundance and diversity of meiobenthic fauna in mangrove sediments of south Andaman islands In: D.R. Singh, M. Sankaran, S. Singh, K. Abirami, S. Dam Roy (eds.), Souvenir,, National Seminar on Innovative Technologies for Conservation and Sustainable Utilization of Island Biodiversity (pp. 222–233). Port Blair: Central Agricultural Research Institute.
81.Sunil Kumar, R. (2000). A review of biodiversity studies of soil dwelling organisms in Indian mangroves. Zoos’ Print Journal, 15 (3), 221–227.
82.Sunil Kumar, R. (2001). A checklist of polychaetaous annelids from some Indian mangroves. Zoos’ Print Journal, 16 (3), 439–441.
83.Sundaravarman, K., Kathiresan, K., Saravanakumar, A., Balasubramanian, T. (2012). Studies on a mangrove lagoon at muthupet, southeast coast of India. International Journal of Current Research, 4 (9), 15–22.
84.Sultan Ali, M.A., Krishnamurthy, K., Prince Jeyaseelsn, M.J. (1983). Energy flow through the benthic ecosystem of the mangroves with special reference to nematodes. Mahasagar, Bulletin of the National Institute of Oceanography, 16 (3), 317–325.
85.Thilagavathi, B., Das, B., Saravanakumar, A., Raja, K. (2011). Benthic Meiofaunal Composition and Community Structure in the Sethukuda Mangrove Area and Adjacent Open Sea, East Coast of India. Ocean Science Journal, 46 (2), 63–72.
86.Untawale, A.G., Wafar, S., Jagtap, T.G. (1982). Application of remote sensing technique to study the distribution of mangroves along the estuaries of Goa. In: Proceedings of First International Wetland Conferance (pp. 51–67).
87.Untawale, A.G. (1984). Mangroves of India: Present status and multiple use and practices. Status report submitted to the UNDP/UNESCO Regional mangrove project for Asia and the Pacific.
88.Vidya, P., Patil, R.K. (2014). Mangrove sediment core analysis of foraminiferal assemblages – astudy at two sites along the western coast of India. Journal of Threatened Taxa, 6 (2), 5485–5491.
89.Zeppilli, D., Leduc, D., Fontanier, C., Fontanetom, D., Suchs, S., Gooday, A.J., Goineau, A., Ingels, J., Ivanenko, V.N., Kristensen, R.M., Neves, R.C., Sanchez, N., Sandulli, R., Sarrazin, J., Sørensen, M.V., Tasiemski, A., Vanreusel, A., Autret, M., Bourdonnay, L., Claireaux, M., Coquillé, V., Wever, L.D., Rachel, D., Marchant, J., Toomey, L., Fernandes, D. (2018). Characteristics of meiofauna in extreme marine ecosystems: a review. Marine Biodiversity, 48, 35–71. DOI: 10.1007/s12526-017-0815-z.
90.Zhou, H. (2001). Effects of leaf litter addition on meiofaunal colonization of azoic sediments in a subtropical mangrove in Hong Kong. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 256, 99–121.