Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 1230-3976     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2015.22-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 22
Changes of water quality of the Osówka stream flowing through ponds Syrenie Stawy in Szczecin (NW -Poland) in selected periods in the years 1994–2014

Autorzy: Tymoteusz Miller
Department of Chemistry and Natural Water Management, University of Szczecin, Felcza- ka 3c, 71-412 Szczecin, Poland

Gorzysław Poleszczuk
Department of Chemistry and Natural Water Management, University of Szczecin, Felcza- ka 3c, 71-412 Szczecin, Poland

Małgorzata Tokarz
Department of Chemistry and Natural Water Management, University of Szczecin, Felcza- ka 3c, 71-412 Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: urban ponds, water quality index NSF-WQI, Osówka Stream, ponds Syrenie Stawy, Szczecin City
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (137-152)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of discernment changes in water quality of stream Osówka flowing through ponds Syrenie Stawy in Szczecin (NW-Poland) conducted in the years 1994–2014 the study of basic water chemistry indices in the Osówka Stream water inflow and outflow area of water in/from ponds Syrenie Stawy, which were used to calculate the value of the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI). The NFS-WQI values were calculated on the basis of temperature, pH, dissolved oxygen (as a percentage of water saturation), BOD5and concentration of nitrates and total phosphates carried out in 1994–1995, 1999–2000, 2006–2007 and 2014, i.e. during time periods, and in particular the decrease in the amount of inflowing industrial pollution and the changes of anthropopressure related to the hydrotechnical works of stream Osówka and ponds Syrenie Stawy. In assessing according to the criteria of NFS WQI procedure – studied water quality corresponded good and medium to average quality. On the basis of the values and changes in values of NSF-WQI it has been shown that quality water flowing through ponds Syrenie Stawy in subsequent periods the was getting worse, while self-cleaning effect ofthe waters along the ponds Syrenie Stawy gradually increase, especially after hydrotechnical works. It has been estimatedthat the NSF-WQI procedure to assess the quality and discerning water quality changes in the flow ponds in long-time period, based on the basic physical and chemical water quality indices – can be useful to use in practice.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.APHA. 1992. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association, Washington, 1800 pp.
2.Boyacioglu H. 2007. Development of a water quality index based on a European classification scheme. Water Sa, 33 (1): 101–106.
3.Boyacioğlu H., Gündoğdu V. 2013. Efficiency of Water Quality Index Approach as an Evaluation Tool. ecological chemistry and engineering s, 20 (2): 247–255. DOI: 10.2478/eces-2013-0017.
4.Brown R.M., McClelland N.I., Deininger R.A., Tozer R.G. 1970. Water quality index – do we dare? Water Sewage Works, 117 (10): 339–343.
5.Cude C.G. 2001. Oregon water quality index: A tool for evaluating water quality management. Journal of the American Water Resources Association, 37 (1): 125–137.
6.Dojlido J., Raniszewski J., Woyciechowska J. 1994. Water Quality index applied to rovers in the Vistula River basin in Poland. Environmental Monitoring and Assessment, 33: 33–42.
7.Dojlido J.R, Best G.A. 1993. Chemistry of water and Water Pollution, Ellis Horwood, Hemel Hempstead.
8.Dos Santos Simoes F., Moreira A.B., Bisinoti M.C., Gimenez S.M.N., Yabe M.J.S. 2008. Water quality index as a simple indicator of aquaculture effects on aquatic bodies. Ecological Indicators
9., 8 (5): 476–484. DOI: 10.1016/j.ecolind.2007.05.002.
10.Changes of water quality...European Commission. 2008. Directive 2008/105/EC of the European Parliament and the Council on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/5
11.Farzadkia M., Djahed B., Shahsavani E., Poureshg Y. 2015. Spatio-temporal evaluation of Yamchi Dam basin water quality using Canadian water quality index. Environmental Monitoring and
12.Assessment, 187 (4): 1–15. DOI: 10.1007/s10661-015-4379-8.
13.House M.A. 1989. A Water-Quality Index for River Management. Water and Environmental Journal, 3 (4): 336–344.
14.Javid A., Yaghmaeian K., Abbasi E., Roudbari A. 2014. An evaluation of water quality from Mojen River, by NSF-WQI index. Journal of Ecological Engineering, 15 (4): 1–6. DOI: 10.12911/22998993.1125451.
15.Kumar D., Alappat B. 2009. NSF-Water Quality Index: Does It Represent the Experts’ Opinion? Practice Periodical of Hazardous, toxic, and radioactive waste Management, 13 (1): 75–79. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-025X(2009)13:1(75).
16.Landwehr J.M., Deininger R.A. 1976. A comparision of several water quality indices. Journal of the water Pollution control Federation, 48 (5): 954–958.
17.Miller T., Tokarz M., Poleszczuk G. 2014. Stream Osówka in Szczecin – chemometric analysis of water quality indices in winter season. Acta Biologica, 21: 91–104, www.wb.usz.edu.pl/attachments/article/657/6-Miller.pdf.
18.Poleszczuk G., Wawrzyniak W., Miller T., Tokarz M., Gasperowicz A., Adamczyk D. 2014. Syrenie Stawy w Szczecinie – porównanie jakości wód w okresie zimowym i wiosennym w latach 1994–1995, 1999–2000, 2006–2007 i 2014. In: Pogranicze Bezpieczeństwa człowiek
19.Poleszczuk G. 2003. Ocena klasowości wód Syrenich stawów w Szczecinie (według kryteriów systemu oceny jakości jezior SOOJ) w roku 2001, Acta Biologia, 10: 161–173.
20.Rai R.K., Upadhyay A., Ojha C.S.P., Singh V.P. 2012. The Yamuna River Basin. Water Science and Technology Library, 66: 307–356. DOI: 10.1007/978-94-007-2001-5_11.
21.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych – Dz.U. 2014 poz. 1482.
22.Sánchez E., Colmenarejo M.F., Vicente J., Rubi, A., García M.G., Travieso L., Borja R. 2007. Use of the water quality index and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution. Ecological Indicators, 7 (2): 315–328. DOI:10.1016/j.ecolind.2006.02.005
23.T. Miller, G. Poleszczuk, M. TokarzTallar R.Y., Suen J.P. 2015. Aquaculture Water Quality Index: a low-cost index to accelerate aquEculture development in Indonesia. Aquaculture International
24.: 1–18. DOI: 10.1007/s10499-015-9926-3.
25.Tyagi S., Sharma B., Singh P., Dobhal R. 2013. Water quality assessment in terms of water quality index. american Journal of water resources, 1(3): 34–38.
26.Zdunkiewicz K. 1981. Zastosowanie uogólnionego wskaźnika WQI do oceny jakości wody powierzchniowej. Ochrona Środowiska, 3: 18–22