Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2018.25-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 25
Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus and alien sturgeon species in Polish waters: can biometric analysis assist species discrimination and restoration?
(Jesiotr ostronosy Acipenser oxyrinchus i obce gatunki jesiotrów w wodach Polski: czy analiza biometryczna może być pomocna w rozpoznawaniu gatunków i odtworzeniu populacji?)

Autorzy: Sławomir Keszka
Department of Aquaculture, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University of Technology

Remigiusz Panicz
Department of Meat Technology, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University of Technology
Słowa kluczowe: Analiza dyskryminacyjna; cechy biometryczne identyfikacja gatunków przyłów restytucja gatunku
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (5-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy cech biometrycznych osobników jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhinchus oxyrhinchus, gatunku objętego restytucją w basenie Morza Bałtyckiego. Przy wykorzystaniu technik aglomeracyjnych podjęto próbę wyjaśnienia, które z cech mierzalnych i policzalnych mają największą przydatność przy odróżnianiu A. o. oxyrhinchus od trzech gatunków obcych, łowionych w wodach otwartych Polski, tj. jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii), rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii) oraz siewrugi (Acipenser stellatus). Wyniki analiz wykazały, iż największy udział w dyskryminacji na podstawie cech mierzalnych miały długość rostrum (R), odległość między płetwami V i A (VA) oraz przestrzeń zaoczna (OP). Natomiast wśród cech policzalnych była to liczba tarczek bocznych (SL). Wyniki uzyskane w niniejszej pracy wzbogacają aktualnie stosowane klucze do identyfikacji gatunków jesiotrów oraz mogą stanowić podstawę do opracowania katalogu bądź atlasu powszechnie występujących jesiotrowatych jak i ich hybryd międzygatunkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arndt G.M., Gessner J., Anders E., Spratte S., Filipiak J., Debus L., Skóra K. 2000. Predominance of exotic and introduced species sturgeons among sturgeons captured from the Baltic and North Seas and their watersheds, 1981 – 1999. Boletin del Instituto Espanol de Oceanografia, 16, 29–36.
2.Arndt G.M., Gessner J., Raymakers C. 2002. Trends in farming, trade and occurrence of native and exotic sturgeons in natural habitats in Central and Western Europe. Journal of Applied Ichthyology, 18, 444–448.
3.Artyukhin E., Vecsei P. 1999. On the status of Atlantic sturgeon: Conspecificity of European Acipenser sturio and North American Acipenser oxyrinchus. Journal of Applied Ichthyology, 15, 35-37.
4.Britton J.R., Davies G.D. 2006. Ornamental species of the genus Acipenser: new additions to the ichthyofauna of the UK. Fisheries Management and Ecology, 13, 207–210.
5.Debus L. 1999. Meristic and morphological features of the Baltic sturgeon (Acipenser sturio L.). Journal of Applied Ichthyology, 15, 38-45.
6.Elvira B., Almodovar A. 1997. A morphological study of the native sturgeon Acipenser sturio from Spain, and recent records of the exotic Siberian sturgeon A. baerii. (In:) Bronzi P., McKenzie D.J., DeCati G., Rossi R. (eds.) Proceedings of the 3rd International Symposium on Sturgeon, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin.
7.Elvira B., Gessner J. 1996. The Society to Save the Sturgeon Acipenser sturio. The Sturgeon Quarterly, 4, 7.
8.Filipiak J. 1996. Occurence of sturgeon fish in the Odra River estuary. (In:) Filipiak J. (ed.) Present problems of fish stock management in Polish and German parts of Pomeranian Bay and Szczecin Lagoon. Sea Fisheries Institute, Świnoujście, pp. 17-18.
9.Gessner J., Debus L., Filipiak J., Spratte S., Skóra K.E., Arndt G.M. 1999. Development of sturgeon catches in German and adjacent waters since 1980. Journal of Applied Ichthyology, 15, 136–141.
10.Gessner J., Friedrich F., Migdalska B., Domagała J., Bartel R. 2008. Untersuchungen zu Wanderbewegungen juveniler Stoere (Acipenser oxyrinchus) im Oder- (Odra-) Einzugsgebiet. Nationalpark-Jahrbuch. Criewen.
11.Gessner J., Tautenhahn M., von Nordheim H., Borchers T. 2010. Nationaler Aktionsplan zum Schutz und zur Erhaltung des Europäischen Störs (Acipenser sturio). BMU/BfN (Hrg.). Berlin
12.Grabda E. 1971. Jesiotr - żywy zabytek przyrody. Przyroda Polska, 1, 10-11.
13.Guénette S., Fortin R., Rassart E. 1993. Mitochondrial DNA Variation in Lake sturgeon (Acipenser fulvescens) from the St. Lawrence River and James Bay Drainage Basins in Quebec, Canada. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 50, 659-664.
14.Kapusta A., Duda A., Kolman R. 2008. Movements of juvenile Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrhynchus Mitchill, in the Drwęca River (central Poland). (In:) Kolman R., Kapusta A. (eds.) Actual status and active protection of sturgeon fish populations endangered by extinction. IRS, Olsztyn.
15.Kempter J., Sadowski J., Schütze H., Fischer U., Dauber M., Fichtner D., Panicz, R., Bergmann S.M. 2009. Koi Herpes Virus: Do acipenserid restitution programs pose a threat to carp farms in the disease-free zone? Acta Ichthyologica et Piscatoria, 39, 119-126.
16.Kempter J., Hofsoe P., Neumann A., Panicz R., Keszka S. 2013. Intra and inter-stock variability in sterlet (Acipenser ruthenus) as assessed with biometric and genetic analyses, EJPAU 16(3), #01.
17.Keszka S., Heese T. 2003. Occurrence of exotic Russian sturgeons, Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833 (Actinopterygii: Acipenseridae) in the Baltic Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 33, 183-178.
18.Keszka S. 2000. Zmienność cech biometrycznych młodzieży ryb jesiotrowatych (Acipenseridae) w warunkach akwakultury na przykładzie jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) i leńskiego jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii stenorrhynchus Nikolski, 1896). PhD thesis, AR Szczecin.
19.Keszka S., Raczyński M. 2006. Cechy biometryczne młodzieży siewrugi Acipenser stellatus Pallas, 1771, podchowanej w kanale ciepłym elektrowni “Dolna Odra”. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich 5-8 września 2006 r. p: 120.
20.Keszka S., Krzykawski S. 2008. Morphometry of juvenile Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833) from fish farms. Acta scientiarum Polonorum. Piscaria, 7, 21-36.
21.Keszka S., Krzykawski S., Więcaszek B. 2009. Variability of biometric characters of Acipenser baerii Brandt, 1869 in the heated water aquaculture. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 12, 23.
22.Keszka S., Stepanowska K. 1997. Pojawienie się jesiotrów (Acipenseridae) w estuarium Odry. Komunikaty Rybackie, 2, 11–12.
23.Keszka S., Tański A., Pender R., Potkański Ł., Czerniejewski P. 2011. Identification of threats to biodiversity on the basis of an analysis of the ichthyofauna in Głębokie Lake in the city of Szczecin. (In:) Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska Water A.M. (eds.) Biodiversity assessment and protection. UWM, Olsztyn, pp. 147-154.
24.Kolman R., Kapusta A., Szczepkowski M., Duda A., Bogacka-Kapusta E. 2008. Jesiotr bałtycki Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill. IRŚ, Olsztyn.
25.Kolman R., Kapusta A., Duda A. 2011a. Re-establishing the Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) in Poland. (In:) Williot P., Rochard E., Desse-Berset N., Kirschbaum F., Gessner J., (eds.) Biology and conservation of the European sturgeon Acipenser sturio L. 1758. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 573-581.
26.Kolman R., Kapusta A., Duda A., Wiszniewski G. 2011b. Review of the current status of the Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill 1815, in Poland: principles, previous experience, and results. Journal of Applied Ichthyology, 27, 186-191.
27.Kozhin N.I. 1964. Osetrovye SSSR i ikh vosproizvodstvo. Trudy VNIRO, 52, 21 – 58.
28.Krylova V.D. 1997. On the problem of universal methodology of morphological analysis of sturgeons (Acipenseridae). (In:) Bronzi P., McKenzie D.J., DeCati G., Rossi R. (eds.)
29.Proceedings of the 3rd International Symposium on Sturgeon. Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin.
30.Kulmatycki W. 1919. Galicja Wschodnia i rybactwo. Przegląd Rybacki, 2, 27.
31.Kulmatycki W. 1921. Rybactwo na Śląsku. Rybak Polski, 17, 141-143.
32.Kulmatycki W. 1922. Rybactwo na Podolu. Rybak Polski, 17, 285-288.
33.Kulmatycki W. 1932. W spawie zachowania jesiotra w rzekach polskich. Ochrona Przyrody, 12, 1-21.
34.Kulmatycki W. 1933. W sprawie zachowania jesiotra Acipenser sturio L. w rejonie ujścia Odry. Przegląd Zoologiczny, 11, 149-151.
35.Leppakoski E., Gollasch S., Olenin S. 2002. Invasive aquatic species of Europe. Distribution, impact and management. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
36.Loy A., Molteni S., Bronzi P. 1997. Geometric in the characterisation of the cranial growth pattern of Acipenser naccari. (In:) Bronzi P., McKenzie D.J., DeCati G., Rossi R. (eds.) Proceedings of the 3rd International Symposium on Sturgeon. Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin.
37.Ludwig A., Debus L., Lieckfeld D., Wirigin I., Benecke N., Jenneckens I., Willot P., Waldmann J.R., Pitra C. 2002. When the American sea sturgeon swam east. Nature, 419, 447-448.
38.Ludwig A., Lippold S., Debus L., Reinartz R. 2009. First evidence of hybridization between endangered sterlets (Acipenser ruthenus) and exotic Siberian sturgeons (Acipenser baerii) in the Danube River. Biological Invasions, 11, 753–760.
39.Maury-Brachet R., Rochard E., Durrieu G., Boudou A. 2008. The Storm of the Century’ (December 1999) and the Accidental Escape of Siberian Sturgeons (Acipenser baerii) into the Gironde Estuary (Southwest France). An original approach for metal contamination. Environmental Science and Pollution Research, 15, 89-94.
40.Nabiałek J. 1974. Jesiotry w Wiśle. Gospodarstwo Rybackie, 1, 10.
41.Ninua N.S.H. 1976. Atlanticeskij osetr reki Rioni. Izdatel’stvo Metsniereba, Tbilisi.
42.Paaver T. 1997. Distribution of native and introduced species of sturgeons in Estonia. (In:) Bronzi P., McKenzie D.J., DeCati G., Rossi R. (eds.) Proceedings of the 3rd International Symposium on Sturgeon. Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin.
43.Ruban G.I., Panaiotidi A.I. 1994. Sravnitelnyj analiz podvidov sibirskovo osetra Acipenser baeri stenorrhynchus i A. baeri chatys (Acipenseridae) rek Jenisej i Lena. Voprosy Ichtiologii, 34, 469-478.
44.Ruban G.I., Sokolov L.I. 1986. Morfologiceskaâ izmenčivost sibirskogo osetra Acipenser baeri Brandt reki Lena v svazi s vyraŝivaniem ego na teplyh vodah. Voprosy Ichtiologii, 26, 470-475.
45.Sasorski M. 1922. O połowach łososia i jesiotra w Wiśle pod Krakowem. Rybak Polski, 20-21, 346-347.
46.Spratte S., Rosenthal, H. 1996. Meldungen uber Storfange im Einzugsbereich der deutschen Nordseekuste (1981 – 1985). Fischer und Teichwirt, 47, 78 – 82.
47.Starkiewicz L. 1922. Rybołówstwo na Dniestrze. Rybak Polski, 23, 385-387.
48.Żelechowska J. 1964. Jesiotr w Wiśle koło Torunia. Gospodarstwo Rybackie, 8, 6-7.