Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Editorial Board

Editorial Board

 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Przewodniczący Rady Naukowej

(Uniwersytet Szczeciński)

 

dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

(Uniwersytet Zielonogórski)

 

prof. zw. dr hab. Roman Hauser

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

(Uniwersytet Łódzki)

 

prof. dr hab. Mirosław Nazar

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

 (Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki

(Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Smyczyński

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 

dr hab. Vytautas Nekrošius, prof. US

(Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

(Uniwersytet Zielonogórski)

 

Sędzia SA Beata Górska

(Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia NSA Grzegorz Jankowski

(Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia WSA Arkadiusz Windak

(Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przewodniczący II Wydziału)

 

Rosario Sapienza, Full Professor of International and European Law

(University of Catania)

 

Ashok R. Patil, prof. dr L.L.M., Ph.D.

(National Law School of India University, Bangalore, Karnataka State, INDIA)

 

Fursa Svetlana Yaroslavovna, prof. dr hab. honoured

(Kiev National University, Ukraine)

 

Henry Zhuhao Wang, Assistant Professor

(China University of Political Science and Law)

 

dr John Sorabji

(University College London)

 

José García-Añón, PhD in Law, Full Professor

(School of Law, University of València, Spain)

 

 

Masahiko Omura, Doctor of Law, Professor

(Chuo University Law School, Tokyo, Japan)

 

 

Alexandre Freitas Câmara, Professor Emeritus and Head of Civil Procedure Department 

(Rio de Janeiro Judicial School, Brazil)

 

Jayesh Rathod, Professor of Law

(American University Washington College of Law)

 

Rett R. Ludwikowski, Professor of Law, Ph.D.

(Columbus School of Law, The Catholic University of America)

 

prof. dr. Frieder Dünkel

(Universität Greifswald)

 

Prof. Emilio Castorina

(University of Catania)

 

dr. Lorenzo Squintani

(University of Groningen, Netherlands) 

 

 Assoc. Prof. Goran Šimić PhD

(University VITEZ, Bosnia and Herzegovina)

Partners

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Wojewódzki Sądu Administracyjny w Szczecinie

Editorial Office

Editor-in-Chief

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US (University of Szczecin)

 

Deputy Editor-in-Chief

dr Ewa Kowalewska (University of Szczecin)

 

Editorial secretary

mgr Maria Wysocka-Orlik (University of Szczecin)

 

Associate Editors 

dr Agata Pyrzyńska (University of Szczecin)

dr Szymon Słotwiński (University of Szczecin)

Publisher

Szczecin University Press