Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Editorial Board

Editorial Board

 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Przewodniczący Rady Naukowej

(Uniwersytet Szczeciński)

 ORCID: 0000-0003-0793-9937

 

dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

(Uniwersytet Zielonogórski)

ORCID: 0000-0002-6579-9656

 

prof. zw. dr hab. Roman Hauser

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 ORCID: 0000-0003-4331-1418

 

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

ORCID: 0000-0001-9073-4371

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

(Uniwersytet Łódzki)

ORCID: 0000-0003-4724-1015

 

prof. dr hab. Mirosław Nazar

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 ORCID: 0000-0002-6264-3453

 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

 (Uniwersytet Szczeciński)

ORCID: 0000-0003-1675-933X

 

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 ORCID: 0000-0001-7905-1174

 

prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki

(Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Smyczyński

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 ORCID: 0000-0001-8602-7594

 

dr hab. Vytautas Nekrošius, prof. US

(Uniwersytet Szczeciński)

 ORCID: 0000-0002-0869-8840

 

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

(Uniwersytet Zielonogórski)

 ORCID: 0000-0001-5936-9038

 

Sędzia SA Beata Górska

(Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia NSA Grzegorz Jankowski

(Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia WSA Arkadiusz Windak

(Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przewodniczący II Wydziału)

 

Rosario Sapienza, Full Professor of International and European Law

(University of Catania)

ORCID: 0000-0001-6095-6424

 

Ashok R. Patil, prof. dr L.L.M., Ph.D.

(National Law School of India University, Bangalore, Karnataka State, INDIA)

ORCID: 0000-0003-2413-1825

 

Fursa Svetlana Yaroslavovna, prof. dr hab. honoured

(Kiev National University, Ukraine)

 

Henry Zhuhao Wang, Assistant Professor

(China University of Political Science and Law)

ORCID: 0000-0001-5797-5683

 

dr John Sorabji

(University College London)

 

José García-Añón, PhD in Law, Full Professor

(School of Law, University of València, Spain)

 ORCID: 0000-0002-9090-9888

 

Masahiko Omura, Doctor of Law, Professor

(Chuo University Law School, Tokyo, Japan)

 

 

Alexandre Freitas Câmara, Professor Emeritus and Head of Civil Procedure Department 

(Rio de Janeiro Judicial School, Brazil)

 ORCID: 0000-0003-2001-8219

 

Jayesh Rathod, Professor of Law

(American University Washington College of Law)

 

Rett R. Ludwikowski, Professor of Law, Ph.D.

(Columbus School of Law, The Catholic University of America)

 ORCID: 0000-0001-7457-3096

 

prof. dr. Frieder Dünkel

(Universität Greifswald)

 

Prof. Emilio Castorina

(University of Catania)

ORCID: 0000-0002-5805-2140

 

dr. Lorenzo Squintani

(University of Groningen, Netherlands) 

 ORCID: 0000-0003-4480-4150

 

 Assoc. Prof. Goran Šimić PhD

(University VITEZ, Bosnia and Herzegovina)

ORCID: 0000-0002-5339-1143

Partners

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Wojewódzki Sądu Administracyjny w Szczecinie

Editorial Office

Editor-in-Chief

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US (University of Szczecin)

 

Deputy Editor-in-Chief

dr hab. Anna Kosińska, prof. US (University of Szczecin)

dr hab. Ewa Kowalewska (University of Szczecin)

 

Editorial secretary

mgr Maria Wysocka-Orlik (University of Szczecin)

dr Marcin Stępień (University of Szczecin)

 

Associate Editors 

dr Agata Pyrzyńska (University of Szczecin)

dr Szymon Słotwiński (University of Szczecin)

Publisher

Szczecin University Press