Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Adres do korespondencji

Acta Iuris Stetinensis

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

 

 

E-mail

Maria Wysocka-Orlik

Sekretarz Redakcji

Acta Iuris Stetinensis

ais@usz.edu.pl 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Adama Mickiewicza 66

71-101 Szczecin

http://wn.usz.edu.pl/

Acta Iuris Steninsis w mediach społecznościowych