Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
2. Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
3. Instrumenty wspierania gospodarstw rolniczych w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
4. Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
5. Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład Portu Szczecin
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
6. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej – problematyka transpozycji regulacji na przykładzie Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
7. Podatkowoprawne instrumenty wspierania nowych inwestycji w programach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w wybranych „uchwałach pomocowych" gmin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
8. Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
9. Ulgi podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
10. Ocena dopuszczalności pomocy państwa dla inwestycji w sektorze energetycznym w świetle zasad ochrony środowiska. Refleksje związane z orzeczeniem TSUE w sprawie elektrowni jądrowej Hinkley Point C
(Studia Administracyjne)
2(16)|2022 2022 Go to
Page