Search

Result: Found records: 16.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Uwagi o konstrukcji miernika konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
2. O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
3. DYNAMIKA POZYSKIWANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE W LATACH 2010-2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
4. Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
6. Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
7. Socio-Demographic Determinants of Leisure Time Physical Inactivity of Adolescents from the Voivodships of Central Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
8. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
9. Na czym polega decentralizacja w polityce rynku pracy?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
10. Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
11. Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
12. Integracja kulturowa mieszkańców wschodniej części ziem województwa koszalińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Go to
13. Pierwsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Go to
14. Problematyka dawnej kultury ludowej Pomorza Zachodniego. /Omówienie ekspozycji etnograficznej w Muzeum Narodowym w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Go to
15. Consumption of dental services: Medical tourism in CEE
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
16. Did the Abolition of Serfdom Affect the Life Cycle of Peasants in the Western Part of the Grodno Governorate in the 19th and Early 20th Centuries?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
Page