Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 5.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa358/13)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
2. Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do pełnienia funkcji w zarządzie
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
3. Podział majątku wspólnego małżonków-wspólników spółki jawnej i z ograniczoną odpowiedzialnością
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
4. Ewolucja zasad odpowiedzialności członków organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za wyrządzoną spółce szkodę
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Przejdź
5. Wprowadzenie w błąd członka zarządu co do sytuacji finansowej spółki jako okoliczność wyłączająca winę w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 czerwca 2021 r., I SA/Gl 446/21
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
Strona