Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 3.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Awarie elektrowni atomowych – wpływ na infrastrukturę krytyczną i życie społeczeństw europejskich na przykładzie wypadków w Fukushimie, Czarnobylu i Tihange (w kontekście oddziaływania informacji medialnej)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
2. Stanisław Żołkiewskij, Poczatok i uspich Maskowskoj wijny za panuwannija korolia j.m. Sigizmunda III, za regimientu j.m. pana Stanisława Żołkiewskowo, wojewody kijowskowo, gietmana polnowo koronnowo. Pieriekład i mommentari / Станіслав Жолкевський- " Початок і успіх Московської війни за панування короля й. м. Сігізмунда ІІІ, за регіменту й. м. пана Станіслава Жолкевського, воєводи київського, гетьмана польного коронного Переклад і коментарі", wydał i opracował, komentarzami opatrzył Леонтія Войтовича , Біла Церква, Видавець Олександр Пшонківський, 2019, ss.244, Indeks nazwisk i miejsc.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
3. Problemy Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947 (z perspektywy kadr)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
Strona