Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2021.1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 33, No. 1/2021
Analysis of Training Loads among Swimmers with Disabilities during Specific Preparation Period

Autorzy: Zuzanna Karpiel
University School of Physical Education in Wrocław, Poland

Katarzyna Kozikowska ORCID
University School of Physical Education in Wrocław, Poland

Dominika Sasin
University School of Physical Education in Wrocław, Poland
Słowa kluczowe: sport of disabled people swimming energy zones
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:9 (117-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The research goal was to analyse training loads during specific preparation period among swimmers with disabilities. Double examination of 20 athletes with disabilities of motion and sight organs, at the beginning and at the end of the period was conducted. Garmin Forerunner 735XT device was used as a measuring tool, which registered heartbeat rate during training sessions. Records of the heartbeat rate were sent up to Garmin Connect programme, where percentage share of each energy zone in the whole training volume was calculated. Taking into consideration the achieved results, during specific preparation period, swimmers were training mostly with moderate and high intensity and the biggest training volume was registered in zones EN2, EN3 and SP1. Additionally, between the first and the second measurement, the biggest decrease in training volume took place in EN, whereas the biggest increase in training volume took place in zone SP1 what indicates increase of work in the field of specific endurance.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bolach, E., Bolach, B., Doliński, A., Seidel, W. (2004). Obciążenia fizyczne stosowane u pływaków niepełnosprawnych w podokresie przygotowania specjalnego. In: J. Migasiewicz, E. Bolach (eds.), Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych: monografia w zakresie rekreacji, turystyki i sportu osób niepełnosprawnych (pp. 145–154). Wrocław: Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoskript”.
2.Bolach, B.,Seidel,W.,Fic,M.,Adamczak,M. (2013). Charakterystyka obciążeń treningowych w podokresie przygotowania specjalnego u niepełnosprawnych pływaków z klas S4 iS10.In: M.Wilski, J. Gabryelski (eds.), Idee olimpijskie a kierunki rozwoju sportu osób niepełnosprawnych (159–169). Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
3.Bolach, B., Seidel, W., Sobczak, K., Stępień-Słodkowska, M., Bolach, E. (2019). Wielkość obciążeń treningowych niepełnosprawnych pływaków w bezpośrednim przygotowaniu sportowym. In: E. Bolach, A. Kawczyński (eds), Adaptacyjna aktywność fizyczna: monografia (pp. 185–193). Wrocław: Agencja Usługowo-Handlowa „AGIW”.
4.Bompa, T.O. (2011). Periodyzacja teoria imetodyka treningu. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.
5.Collette, R., Kellmann, M., Ferrauti, A., Meyer, T., Pfeiffer, M. (2018). Relation Between Training Load and Recovery-Stress State in High-Performance Swimming. Frontiers in Physiology, 9, (845).
6.Costill, D.L., Thomas, R., Robergs, R.A., Pascoe, D., Lambert, C., Barr, S., Fink, W.J. (1991). Adaptations to swimming training: influence of training volume. Medicine and Science in Sports and Exercise, 23, (3), 371–377.
7.Fergusson, G.A., Takane, Y. (2007). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Foster, C., Florhaug, J.A., Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin, L., Parker, S., Doleshal, P., Dodge, C. (2001). Anew approach to monitoring exercise testing. Journal of Strenght and Conditioning Research, 15, 10 9 –115 .
9.Fulton, S., Payne, D., Hopkins, G., Burkett, B. (2009). Variability and progression in competitive performance of paralympic swimmers. Journal of Sports Sciences, 1, 1–5.
10.Halson, S.L. (2014). Monitoring Training Load to Understand Fatigue in Athletes. Sports Medicine, Australia, 44 (2), 139–147.
11.Molik, B., Kosmol, A. (2003). Klasyfikacja zawodów wsporcie niepełnosprawnych – drogi wyrównania szans. Postępy Rehabilitacji, 3, 55–61.
12.Oh, Y., Burkett, B., Osborough, C., Formosa, D., Payton, C. (2013). London 2012 Paralympic swimming: passive drag and the classification system. Sports Medicine, 47, 838–843.
13.Seidel, W., Bolach, B., Kachnikiewicz, J., Walowska, J. (2012). Analiza wyników sportowych uzyskiwanych przez niepełnosprawnych pływaków na Igrzyskach Paraolimpijskich w latach 1992–2008. Zeszyty Naukowe, 39, 84–89.
14.Seidel, W., Bolach, B., Szafraniec, R., Machuła, Ż., Bolach, E. (2017). Obciążenia treningowe niepełnosprawnych pływaków w bezpośrednim przygotowaniu startowym. In: E. Bolach, A. Kawczyński (eds.), Adaptacyjna aktywność fizyczna: monografia (pp. 127–140). Wrocław: Agencja Usługowo-Handlowa „AGIW”.
15.Szafraniec, R., Seidel, W., Kruszyna, D., Żurowska, A. (2012). Aerobic and anaerobic endurance of disabled swimmers in special preparation sub-period. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 4 (4), 231–237.
16.Tweedy, S.M., Vanlandewijck, Y.C. (2009). International Paralympic Committee Position Stand-Background and scientific principles of Classification in Paralympic Sport. The University of Queensland, School of Human Movement Studies. Brisbane, Australia.