Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2016.1-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 13, No. 1/2016
Doping in Sport: The Case of Fencing

Autorzy: Maciej Łuczak
University School of Physical Education in Poznań
Słowa kluczowe: doping fencing law sport
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (133-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Most athletes in order to achieve satisfactory results have to train long and hard. However, some of them, aiming at victory at all costs, resort to doping. The benefits of winning are relatively small when compared to the damage of the human organism caused by doping. The phenomenon has been present in cycling, athletics, boxing, football, weightlifting and many other sport disciplines for many years. In fencing only few instances of the use of illegal substances during the competition were revealed, which was reflected in Polish and foreign sports press. In many European countries the use of doping is regulated by the anti-doping rules, regulations and policies that define these practices as penal acts. In Poland the problem of doping was first regulated by the Act on Physical Culture of 1984 and 1996 as well as the he Act of 1985 on Prevention of Drug Abuse. The regulations of FIE fencing competitions, prepared on the request of Polish Fencing Federation on the basis of the FIE competition rules in the disciplinary regulations of competitions prohibited the use of artificial stimulants during or before the competition. The aim of this paper is to present the threats in modern sports with particular attention to the phenomenon of doping in fencing, as well as in social terms. It is a case study and a study of selected issues connected to doping in contemporary sports. The author poses the question whether the fencers often are tempted to support their bodies with doping in order to achieve better results than the representatives of other sports? What percentage of the fencers were using illegal stimulants? Is there is a problem of doping in fencing, and if so, what is its scale?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.American Anti-Doping Agency (USADA). Union Cycliste International (UCI) Międzynarodowa Unia Kolarska. https://www.wada-ama. org/ https://www.wada-ama.org (access on 5.03.2016).
2.Badura, M., Basiński, H., Kałużny, G., Wojcieszak, M. (2011). Ustawa o sporcie. Komentarz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
3.Besala, J. (2006). Na dopingu. Fokus, 5, 47.
4.Chrostowski, K. (1991). Środki i metody dopingu. Sport Wyczynowy, 7–8, 47–48.
5.Chrostwoski, K. (2005). Doping genowy – nowe zagrożenie dla sportu, Sport Wyczynowy, 9–10, 91.
6.David, K., Dingemanse, E., Freud, J., Laqueur, E. (1935). Über Krystallinsches Männliches Hormon aus Hoden (Testosteron) 69 History of Doping in Sport Wirksamer als aus Harn oder aus Cholesterin Bereitetes Androsteron [Crystalline male hormone from testes (testosterone) more active than androsterone preparations from urine or cholesterol]. Zeitschrift Physiologische Chemie, 233, 281–293.
7.Dzierżanowski, R. (1980). Historia dopingu farmakologicznego. In: S. Kozłowski, W.J. Rewerski (eds.), Doping (pp. 7–39). Warszawa. PZWL.
8.Dzierżanowski, R., Wysoczański, R. (1995), Historia dopingu farmakologicznego. In: W. Rewerski, K. Nazar (eds.), Doping (pp. 35–36). Warszawa: PZWL.
9.Etyka i moralność w sporcie (1991). Sport Wyczynowy, 7–8, 10.
10.FIE (2003). Annual Report of the Executive Committee.
11.FIE (2004). Annual Report of the Executive Committee.
12.FIE (2005). Annual Report of the Executive Committee.
13.FIE (2014). Anti-Doping Rule Violations. Retrieved from: http://static5.fie.org/uploads/5/29094-anti-doping%20rule%20violations-8- 07-2014.pdf.
14.FIE. Biografia Michała Majewskiego. Retrieved from: http://fie.org/fencers/biographies.
15.Hamilton, T., Coyle, D. (2013). Wyścig tajemnic. Kraków: SQN.
16.http://www.liberation.fr/sports/2002/11/04/laura-flessel-suspendue-et-revoltee_420549 (access: 5.03.2016).
17.https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://fie.org/uploads/4/21351-RM-03-ANG.pdf&prev=search (access on 5.03.2016).
18.Internet doping, 19.03.2010.
19.Internetowy Magazyn Szermierczy mat-fencing.com (2016). Andrea Baldini na dopingu! Retrieved from: http://www.mat-fencing.com/ page.php?id=33.
20.Jeleń, J. (1971a). Wiedeński precedens. Sport, 109, 2.
21.Jeleń, J. (1971b). Złowrogi cień na federacji FIE. Sport, 112, 3–4.
22.Kistner, T. (2015). Schuss: Die geheime Dopinggeschichte des Fußballs. Monachium: Droemer.
23.Klimczyk, A. Doping w sporcie – prawne aspekty. Retrieved from: http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%28 14%29%3A285-293/1864.
24.Kozłowski, S., Rewerski, W.J. (ed.) (1975, 1980). Doping, Warszawa: PZWL.
25.Krüger, M., Becker, Ch., Nielsen, S., Reinold, M. (2014). Doping und Anti-Doping in der Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 2007 Genese – Strukturen – Politik. Hildesheim: Arete Verlag.
26.Lipoński, W. (2002). Sport. In: S. Sierpowski (ed.), Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku (pp. 203–204). Poznań: Instytut Historii UAM.
27.Lis, J., Olszański, T. (2000). Od Aten do Sydney. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Sprint.
28.Łuczak, M. (1992). Doping w sporcie (II). Przegląd Koniński, 51, 10.
29.Łuczak, M. (1993). Doping w sporcie (III, IV). Przegląd Koniński, 1, 10.
30.Nosidlak, T. (2016). Krótka historia dopingu w sporcie. Retrieved from: http://akademia.kfd.pl/publikacje/krotka-historia-dopingu-wsporcie. html.
31.Pasko, A., Doping w sporcie PRL jako problem polityczny (maszynopis).
32.Pokrywka, A., Gorczyca, D., Jarek, A., Kwiatkowski, D. (2013). Alfons Bukowski. Polski farmaceuta, pionier badań antydopingowych (1858–1921). Analityka: nauka i praktyka, 1, 68–72.
33.Próbka nr 0708104, czyli jak w NRD produkowano mistrzów. (1991). Sport Wyczynowy, 7–8.
34.Rewerski, W., Nazar, K. (1995). Doping. Warszawa: PZWL.
35.Sahaj, T. (2002). Doping – koń trojański współczesnego sportu. Sport Wyczynowy, 1–2, 81–89.
36.Sahaj, T. (2008). Czy to jest technodoping? Sport Wyczynowy, 44-6, 85–91
37.Sas-Nowosielski, K. (2002). Doping nie tylko w sporcie, Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.
38.Shortnews (2002). Milde Strafe wegen Doping gegen Fechterin Laura. Retrieved from: Flesselhttp://www.shortnews.de/id/421325/ milde-strafe-wegen-doping-gegen-fechterin-laura-flessel „Frankfurter Algemeinezeitung” 2002 (16.08.2002).
39.Singler, A., Treutlein, G. (2012). Doping im Spitzensport. Sportwissenschaftliche Analysen zur nationalen und internationalen Leistungsentwicklung. Verlag: Meyer & Meyer Fachverlag.
40.Smorawiński, J. (2013). Wiadomości od przewodniczącego Komisji. In: Antydoping. Raport roczny. Warszawa: Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
41.Smorawiński, J., Pokrywka, A., Rynkowski, M. (2011). Wybrane zagadnienia zarządzania systemem antydopingowym w Polsce i na świecie. Zeszyty Naukowe, 197, 72–83. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.
42.Spitzer, G. (2013). Doping in der DDR: Ein historischer Überblick zu einer konspirativen Praxis. Genese – Verantwortung – Gefahren (Reihe: Doping, Enhancement, Prävention in Sport, Freizeit und Beruf 8), Köln. Sportverlag Strauss.
43.Spitzer, G., Eggers, E., Schnell, H.J., Wisniewska, Y. (2013). Siegen um jeden Preis. Doping in Deutschland: Geschichte, Recht, Ethik 1972–1990. Göttingen: Verlag Die Werkstatt.
44.Sportowe Fakty WP (2009). Baldini skazany za doping ale wraca na plansze. Retrieved from: http://sportowefakty.wp.pl/inne/70038/ baldini-skazany-za-doping-ale-wraca-na-plansze.
45.Swaddling, J. (2004). Starożytne igrzyska olimpijskie. Poznań: Axis.
46.Światowy Kodeks Antydopingowy, 1.01.2009.
47.Szwarc, A.J. (1992). Doping i prawo. Przedmowa, In: A.J. Szwarc (ed.), Prawne problemy dopingu w sporcie (pp. 13–19). Poznań: Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego.
48.Szwarc, A.J., (1992). Doping w sporcie i odpowiedzialność karna. In: A.J. Szwarc (ed.), Prawne problemy dopingu w sporcie (pp. 93– 120). Poznań: Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego.
49.Szwarc, A.J., Doping w sporcie i odpowiedzialność karna, In: A.J. Szwarc (ed.), Prawne problemy dopingu w sporcie (pp. 93–120). Poznań: Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego.
50.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2014, poz. 715).
51.Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1984, nr 34, poz. 181).
52.Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. 1985, nr 4, poz. 15 ze zm.)
53.Ustawa z dnia18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996, nr 25, poz. 113).
54.WADA (2014). Światowy kodeks antydopingowy. Lista zabroniona 2015. Retrieved from: http://www.plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/ dokumenty/regulaminy2015/Lista%20zabroniona%20WADA%202015_pl.pdf.
55.Walsh, D. (2013). Oszustwo niedoskonałe. Jak zdemaskowałem Lance’a Armstronga. Kraków: Znak.
56.Wikipedia (a). Doping wydolnościowy. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Doping_wydolno%C5%9Bciowy.
57.Wikipedia (b). Michał Majewski (szermierz). Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Majewski_(szermierz).
58.Wysoczański, R. Realizacja Konwencji Antydopingowej Rady Europy i Międzynarodowej Karty Olimpijskiej przeciwko Dopingowi w Sporcie w polskich regulaminach sportowych oraz w działalności edukacyjnej i represyjnej. In: A.J. Szwarc (ed.), Prawne problemy dopingu w sporcie (pp. 79–84). Poznań: Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego.
59.Yesalis, Ch.E., Bahrke, M.S. (2002). History of Doping in Sport. International Sports Studies, 24 (1), 42–76.
60.Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia listy zabronionych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.