Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2016.3-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 15, No. 3/2016
The Fan Lifestyle on the Example of Soccer Fans

Autorzy: Tomasz Brzana
Faculty of Physical Culture in Gorzow Wielkopolski, University School of Physical Education in Poznan, Poland

Leonard Nowak
Faculty of Physical Culture in Gorzow Wielkopolski, University School of Physical Education in Poznan, Poland

Maria Alicja Nowak
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: active fan family’s support combat sports motives for cheering hooliganism
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (71-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of this study was to investigate chosen aspects of the lifestyle of soccer fans. Methods. The study was conducted among 200 fans. In the study a diagnostic survey was employed, with the use of the techniques of questionnaire, interview, document analysis and participant observation. In order to draw statistical conclusions, the trait frequency, the independence χ2 test and multiple correspondence analysis were used. Results. The community of active fans is characterized by various kinds of behavior. Fans aged 15–19, for whom important motives for cheering were the opportunity to be with a group and a sense of connectedness, as well as a sense of strength and power, declared consumption of alcoholic beverages before matches. For fans aged 20–24, who more often practiced combat sports and exercised in the gym, an important motive for cheering was the opportunity to meet their friends and let off steam during the match. They regarded devastation of sports facilities and burning scarves as acts of hooliganism. Fans aged 25–29, and 30 or above admitted that they sometimes consumed alcoholic beverages before the game. Conclusions. There is a necessity to educate children and youth in sports cheering.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babik, M. (2010). Szkoła wobec subkultury pseudokibiców. Kraków: WAM
2.Chlebowicz, P. (2009). Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
3.Dudała, J. (2004). Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
4.Hornby, N. (2003). Futbolowa gorączka. Translated by M. Hesko-Kołodzińska. Poznań: Wydawnictwo ZYSK i S-ka.
5.Jaworski, P. (2004). Czym jest ultra? To My Kibice, 4 (31), 15.
6.Karaś, M. (2010). Kibicowanie jako uniwersalny język. Żelechów: Wydawnictwo sendsport.pl.
7.Kołek, K., Mikołajczyk, P. (2010). Etiologia przestępczości stadionowej i chuligaństwa futbolowego oraz analiza wybranych koncepcji ich zwalczania. In: W. Pływaczewski, J. Kudrelek (eds.), Przestępczość stadionowa. Etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
8.Korsak, K. (2012). Jestem kibolem. Brzezia Łąka: Poligraf.
9.Kowalski, R. (2000). Potomkowie chuligana. Szalikowcy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
10.Kuczyński, T. (2016). Miejsce zamieszkania nie określa kibicowania. Retrived from: phttp://ekstraklasa.net/miejsce-zamieszkania-nieokresla- kibicowania,artykul. html?material_id=4ed89a2916f1da6109000000 (16.05.2016).
11.Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lutym 2014 r. Retrived from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane//miesieczna-informacja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-lutym-2014-r-,1, 24.html : Główny Urząd Statystyczny, 2014 (16.05.2015).
12.Milcarz, T. (2006). Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w koncepcji Ericha Fromma. Szczecin: My Book.
13.Nowak, M., Umiastowska, D., Nowak, L. (2013). Selected behaviors and health awareness of athletes practicing martial arts. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 1, 41–46.
14.Pałaszewski, P. (2011). Policyjne zabezpieczenie przejazdów kibiców piłki nożnej. In: T. Sahaj (ed.), Od fana do chuligana. Poznań: Monografia nr 410, AWF Poznań.
15.Pilz, G.A., Wolki-Schumacher, F. (2010). Przegląd zjawiska kultury Ultra w krajach członkowskich Rady Europy w 2009 r. Hannover.
16.Piotrowski, P. (2012). Chuligani a kultura futbolu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Piotrowski, P. (2000). Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
18.Pływaczewski, W., Wiśniewski, B. (eds.). (2012). Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
19.Prendecki, K. (2012). Kibice i okolice. Warszawa: The Facto.
20.Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich. (2005). Warszawa: Wydawnictwo PZPN.
21.Sahaj, T. (2007). Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania. Poznań: Monografia nr 377, AWF Poznań.
22.Siciński, A. (2002). Styl życia. Kultura. Wybór. Warszawa.
23.Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o Bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. 2015 poz. 1707.
24.Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o Bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504.
25.Wądołowska, A. (2012). Zakaz wstępu na imprezę sportową jako jeden ze środków zwalczania przejawów chuligaństwa. In: W. Pływaczewski, B. Wiśniewski (eds.), Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
26.Wąsowicz, J. (2012). Biało-Zielona Solidarność. Gdańsk: Finna.
27.Wąsowicz, J. (2015). Moja Polska kibolska. Piła: Zakład Poligraficzny Henryk Górowski.
28.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r., sygn. akt K 17/13.