Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 9, No. 1/2015
The Concept of Treatment of Scolioses Employing Asymmetrical Aquatic Exercises

Autorzy: Wioletta Łubkowska
Faculty of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: corrective and therapeutic swimming asymmetric swimming exercises hydrokinetic therapy rehabilitation in water scolioses
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (55-64)

Abstrakt

According to the statistical data, there is being observed a definite increase in percentage of children affected by posture defects, particularly scolioses. The aquatic environment facilitates treatment of scolioses, since it provides relief conditions used in order to perform prophylactic, corrective and therapeutic tasks. Hydrokinetic therapy is one of the many rehabilitation methods. It seems, however, that corrective and therapeutic swimming is far too rarely used as an auxiliary measure for treatment of scolioses. This paper presents the concept of treatment of scolioses employing asymmetrical exercises in aquatic environment, the author of which in Poland is Iwanowski. In the study desk research of literature studies was applied along with the analysis of publications, including available study reports, articles, documents and also own video and photographic materials. The author suggests the concept of conservative treatment of scolioses through the application of asymmetrical swimming exercises in aquatic environment. Such procedure is efficient in preventing significant spinal deformations, which may protect against surgical intervention.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barczyk K., Skolimowski T., Zawadzka D. Changes in body posture in children with first-degree scoliosis taking part in corrective exercises in a water environment. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2005; 7 (2): 180–185.
2.Barczyk K., Zawadzka D., Hawrylak A., Bochenska A., Skolimowska B., Małachowska-Sobieska M. The influence of corrective exercises in a water environment on the shape of the antero-posterior curves of the spine and on the functional status of the locomotor
3.Barczyk-Pawelec K., Zawadzka D., Sidorowska M., Szadkowska M., Hawrylak A., Wójtowicz D. The influence of exercises in the water on the mobility of the chest and shape of spine in sagittal plane of children with scoliosis I°. Acta Bio-Optica et Informatic
4.Białek M. Conservative treatment of idiopathic scoliosis according to FITS concept: presentation of the method and preliminary, short term radiological and clinical results based on SOSORT and SRS criteria. Scoliosis. 2011; 6 (1): 25.
5.Białek M., M’hango A. FITS concept – Functional Individual Therapy of Scoliosis. Studies In Health Technology and Informatics. The Conservative Scoliosis Treatment. 1st SOSORT Instructional Course Lectures Book. IOS. 2008; 135: 250–261.
6.Bulicz E., Murawow I. Zdrowotne i lecznicze wpływy środowiska wodnego: unikalne możliwości i perspektywy wykorzystania. Medycyna Sportowa. 2004; (Suppl. 1): 23–33.
7.Czaprowski D., Kotwicki T., Pawłowska P., Stoliński Ł. Joint hypermobility in children with idiopathic scoliosis: SOSORT award 2011 winner. Scoliosis. 2011; 6 (1): 6–22.
8.Deskur Z., Zawadzki M. Wpływ ćwiczeń korekcyjnych prowadzonych w wodzie na boczne skrzywienia kręgosłupa u dzieci. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. 2006; 10: 106–109.
9.Deskur Z., Zawadzki M. Wybrane zagadnienia organizacyjno-programowe w zakresie ćwiczeń korekcyjnych w wodzie w przypadku wad postawy ciała i bocznych skrzywień kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji. 2002; 16 (Supl. 3): 101–109.
10.Grudzień M. Wpływ asymetrycznych ćwiczeń zgięciowo-derotacyjnych na korekcję bocznych skrzywień kręgosłupa w obserwacji wieloletniej: rozprawa doktorka. AWF. Katowice 2012.
11.Harężlak R. Ćwiczenia asymetryczne w korekcji skolioz. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005; 6–7: 10–16.
12.Harężlak R., Ślężyński J. Asymetryczna elongacja w korygowaniu bocznych skrzywień kręgosłupa. 2009, www.gkk.pl/index.php/ artykuy/87-asymetryczna-elongacja-w-korygowaniu-bocznych-skrzywien-kregoslupa (15.02.2015).
13.Iwanowski W. Pływanie korekcyjno-lecznicze w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 1997
14.Janiszewska R., Tuzinek S., Nowak S., Ratynska A., Biniaszewski T. Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci 6–12-letnich – uczniów szkół podstawowych z Radomia – badania pilotażowe. Probl Hig Epidemiol 2009; 90 (3): 342–346.
15.Kasperczyk T. Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie. Kasper. Kraków 2002.
16.Keessen W., Crowe A., Hearn M. Propriceptive accuracy in idiopathic Scoliosis. Spine. 1992; 17 (2): 149–155.
17.Kotwicki T. Evaluation of scoliosis today: examination, X-rays and beyond. Disabil. and Rehabil. 2008; 30 (10): 742–751.
18.Kotwicki T. Wady postawy – wykrywanie i zasady postępowania. In: Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. Poznań 2011: 21–26.
19.Łubkowska W. Ocena fizjologicznych krzywizn kręgosłupa i jej znaczenie w praktyce szkolnego wychowania fizycznego: rozprawa doktorska. AWF. Gdańsk 2003.
20.Łubkowska W. Zakresy normatywne fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dla szczecińskich dzieci i młodzieży. Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej. Uniwersytet Szczeciński. 2012; 771 (28): 89–98.
21.Łubkowska W., Iwanowski W., Zalewski T. Ocena symetrii ruchomości kręgosłupa u dziewcząt w wieku 7–15 lat. Fizjoter. Pol. 2002; 2 (2): 154–163.
22.Łubkowska W., Iwanowski W., Zalewski T. Stan fizjologicznych krzywizn kręgosłupa jako istotny wskaźnik wykrywania bocznych skrzywień kręgosłupa. Studium Vilnense. 2000; 9 (2): 314–317.
23.Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Eider J., The significance of swimming and corrective exercises in water in the treatment of postural deficits and scoliosis. Centr Eur J Sport Sci Med. 2014; 6 (2): 93–101.
24.Łubkowska W., Troszczyński J. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. 2011; 15: 149–153.
25.Maciałczyk-Paprocka K., Krzyżaniak A., Kotwicki T., Kałużny Ł. Postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Probl Hig Epidemiol. 2011, 92 (2): 286–290.
26.Maciałczyk-Paprocka K., Krzyżaniak A., Kotwicki T., Sowińska A., Stawińska-Witoszyńska B., Krzywińska-Wiewiorowska M., Przybylski J. Występowanie błędów w postawie ciała u uczniów poznańskich szkół podstawowych. Probl Hig Epidemiol. 2012, 93 (2): 309–314.
27.Mrozkowiak M. Zróżnicowanie występowania postaw ciała prawidłowych, wadliwych i skolioz u dzieci i młodzieży w wieku 4–19 lat w wybranych regionach Polski. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. 2007; 11 (2): 99–109.
28.Naal F.D., Fischer M.F., Preuss A.F., Golhahn J.F., Knoch F.F., Preiss S., Munzinger U., Drobny T. Return to sports and recreational activity after unicompartmental knee arthroplasty. Am. J. Sports Med. 2007; 35 (10): 1688–1695.
29.Nonn-Wasztan S., Rostkowska E., Samborski W. Strategia postępowania w usprawnianiu osób z zespołem Turnera z wykorzystaniem metod rehabilitacji w środowisku wodnym. Pielęgniarstwo Polskie. 2011; 4 (42): 207–214.
30.Nonn-Wasztan S. Zdrowie kobiety i mężczyzny w aspekcie metod rehabilitacji w wodzie. Nowiny Lekarskie. 2012; 81 (4): 404–411.
31.Ozer D., Nalbant S., Aktop A., Duman O., Keles I., Toroman N.F. Swimming training program for childern with cerebral palsy: body perceptions, problem behaviour, and competence. Percept. Mot. Skills. 2007; 105 (3): 777–787.
32.Pasek J., Wołyńska-Ślężyńska A., Ślężyński J., Pasek T., Witiuk-Misztalska A., Sieroń A. Significance of corrective swimming and water exercises in physiotherapy. Physiotheraphy. 2009; 17 (1): 53–59.
33.Radzimińska A., Kos A., Bułatowicz I., Struensee M., Janowiak-Maciejewska K., Styczyńska H., Kaźmierczak U., Zukow W. Swimming as a Form of Active Rehabilitation for Patients with Spinal Cord Injury at the C7 Level. Journal of Health Sciences. 2013; 3 (11
34.Rożek K., Zawadzka D., Dziubek W. The evaluation of the effectiveness of corrective water exercises on selected ventilation parameters in children with a I-degree scoliosis. Physiotheraphy. 2005; 13 (2): 50–55.
35.Różański P., Dorosz A. Zdrowotny wpływ środowiska wodnego na organizm osoby rehabilitowanej. Rocznik Naukowy. AWF. Warszawa 2002; 9: 213–220.
36.Rusin M., Gębala T., Kocurek T. Koncepcja ćwiczeń asymetrycznych w wodzie w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa (wad postawy ciała) w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej. Zeszyty Naukowe Wyż
37.Schleip R., Kingler W., Lehmann-Horn F. Active fascial contractility: Fascia may be able to contract in a smooth muscle-like manner and thereby influence musculoskeletal dynamics. Med. Hypotheses. 2005; 65 (2): 273–277.
38.Schleip R., Kingler W., Lehmann-Horn F. Fascia is able to contract in a smooth muscle-like manner and thereby influence musculoskeletal mechanics. In: Fascia Reasearch Basic Science and Implications for Conventional and Complementary Health Care. Eds. T.W
39.Schleip R. Advantages & Tips for Active Movement Participation (AMP). 2003, www.somatics.de/artikel/for-professionals/2-article/57- advantages-tips-for-active-movement -participation-amp (14.02.2015).
40.Starosta W. Interdyscyplinarne uwarunkowania treningu sportowego dzieci i młodzieży. MSMS, International Association of Sport Kinetics, Warszawa 2012.
41.Starosta W. Kształt kręgosłupa z punktu widzenia motoryki człowieka i motoryki sportowej. Postępy Rehabilitacji. 1993; 7 (4): 19–32.
42.Stefańska M., Skrzek A., Anwajler J., Malicka I., Zawadzka D., Dziubek-Rogowska W. Trunk muscles function in girls with idiopathic scoliosis I°. Acta Bio-Optica et Informat. Medica. 2008; 14 (2): 116–119.
43.Stefańska M., Zawadzka D. Assessment of force-velocity parameters of knee extensors in children with first-degree scoliosis. Pol. Journal of Physiotheraphy. 2006; 6 (3): 228–232.
44.Stoliński Ł., Kotwicki T. Wstępne wyniki analizy postawy ciała dzieci biorących udział w projekcie „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy”. In: Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. Poznań 2011: 11–20
45.Szulc A. Skoliozy leczenie zachowawcze i operacyjne. In: Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. Poznań 2011: 27–28.
46.Tuzinek S. Znaczenie pływania i ćwiczeń w wodzie w profilaktyce i leczeniu wad postawy ciała. Medycyna Sportowa. 2004; (Suppl.): 200–204.
47.Weber-Nowakowska K., Żyżniewska-Banaszk E., Gębska M. New methods in physiotherapy. The Halliwick concept as a form of rehabilitation in water. Ann. Acad. Med. Stetin. 2011; 57 (2): 43–45.
48.Wiażewicz A., Zawadzki M. Chosen organizational questions about corrective swimming and in-water corrective exercises in case of scoliosis. Centr Eur J Sport Sci Med. 2014; 7 (3): 91–98.
49.Zeyland-Malawka E., Prętkiewicz-Abacjew E. Objawy asymetrii w postawie ciała dzieci i młodzieży – potencjalne zagrożenie pełnosprawności układu ruchu i zdrowia. Nowiny Lekarskie. 2006; 75 (4): 394–398.
50.Żukowska H., Body posture features in the sagittal plane in firsty-year pupils from rural areas. In: Determinantes of the development of rural children and youth. Ed. A. Wilczewski. Józef Piłsudski of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Educ
51.Żukowska H., Iermakov S., Szark-Ekardt M., Mrozkowiak M. Cechy postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej chłopców z klas pierwszych ze środowiska wiejskiego. Visnik Černigivs’kogo Nacional’nogo Pedagogičnogo Universitetu. Seria Pedagogični Nauki