Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2017.2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 18, No. 2/2017
Dietary Intake of Minerals in Diets of Adults Preparing for Marathon

Autorzy: Agnieszka Salomon
Wroclaw Medical University, Department of Dietetics, Poland

Anna Mandecka
Wroclaw Medical University, Department of Dietetics, Poland

Dorota Różańska
Wroclaw Medical University, Department of Dietetics, Poland

Klaudia Konikowska
Wroclaw Medical University, Department of Dietetics, Poland

Aureliusz Kosendiak
Wroclaw Medical University, Department of Organization and Management, Poland

Bożena Regulska-Ilow
Wroclaw Medical University, Department of Dietetics, Poland
Słowa kluczowe: macronutrients marathon micronutrients minerals
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (23-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the study was to evaluate the mineral content in the diets of amateurs preparing for a marathon. The examined group consisted of 92 women (W), whose average age was 30.8 ±6.7 years and 66 men (M), whose average age was 33.2 ±6.6 years. The evaluation of the mineral content of the diets of the surveyed people was done using three-day dietary records which included one day of the weekend. The average daily sodium content in the diets of women was 1,952.2 ±729.2 mg, and in the diets of men it was 3,093.1 ±1,063.3 mg whereas potassium content was 3,361.6 ±798.5 mg and 3,900.3 ±982.3 mg respectively. The potassium content of less than 90% of fulfilling the norm was observed in the diets of 84.8% of women and 66.7% of men. The average content of calcium in the diets of women and men amounted to 887.5 ±278.8 mg and 1,162.6 ± 434.3 mg/day respectively. The diets of 30.4% of women and 16.7% of men had insufficient calcium content as compared to the norms. The average daily phosphorus and magnesium content was significantly higher in men than in women (1,374.6 ±348.6 vs 1,823.5 ±473.0 mg and 373.4 ±107.1 vs 423.6 ±108.8 mg). Magnesium intake was insufficient in the diets of 14.1% of women and 28.8% of men. The average daily content of iron, zinc and copper in the group of women was: 12.1 mg, 10.1 mg and 1.4 mg, while in the diets of men respectively 14.8 mg, 13.5 mg and 1.5 mg. The highest percentage of diets not fulfilling the norm was found for calcium and potassium in women, and potassium and magnesium for men.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aerenhouts, D., Deriemaeker, P., Hebbelinck, M., Clarys, P. (2012). Dietary intake vitamins and minerals in adolescent sprint athletes: a tree year follow-up study. J. Food Res., 1, 277–285.
2.Alaunyte, I., Stojceska, V., Plunkett, A. (2015). Iron and the female athlete: a review of dietary treatment methods for improving iron status and exercise performance. JISSN, 12, 38.
3.Banfi, G., Lombardi, G., Colombini, A., Lippi, G. (2010). Bone metabolism markers in sports medicine. Sports Med., 8, 697–714.
4.Burblis, W., Pawluć, O., Obelewski, A., Szpakow, A. (2014). Sposób żywienia i stan odżywienia dziewcząt wyczynowo uprawiających piłkę nożną. Puls Uczelni, 8, 7–12.
5.Celejowa, I. (2008). Żywienie w sporcie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
6.Christensen, D., Jakobsen, A., Friis, H. (2005). Vitamin and mineral intake of twelve adolescence male Kalenjin runners in Western Kenya. East Afr. Med. J., 82, 637–642.
7.Deuster, P.A., Day, B.A., Singh, S., Douglass, L., Moser-Veillon, P.B. (1989). Zinc status of highly trained women runners and untrained women. Am. J. Clin. Nutr., 49, 1295.
8.Dzięgiel, A., Lubowiecki-Vikuk, A. (2013). Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 12, 119–135.
9.Figurska-Ciura, D., Bartnik, J., Bronkowska, M., Biernat, J. (2014). Jakościowa i ilościowa ocena wpływu edukacji żywieniowej na spożycie wybranych składników pokarmowych oraz ocena wiedzy żywieniowej młodych piłkarzy. Probl. Hig. Epidemiol., 95, 471–476.
10.Gennari, C. (2001). Calcium and vitamin D nutrition and bone disease of the elderly. Pub. Health Nutr., 4, 547–559.
11.Hew-Butler, K., Sharwood, M., Collins, D., Speedy, T. (2006). Sodium supplementation is not required to maintain serum sodium concentrations during an Ironman triathlon. Br. J. Sports Med., 40, 255–259.
12.Horvath, P., Eagen, C., Ryer-Calvin, S., Pendergast, D. (2000). The effects of varying dietary fat on the nutrient intake in male and female runners. J. Am. Coll. Nutr., 19, 42–51.
13.Jarosz, M. (ed.) (2012). Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia.
14.Kasprzak, Z., Biernacki, J., Nowak, A., Zieloński, J., Kusy, K., Rejewski, R. (2006). Assesment of intake essential nutrients, vitamins and minerals and selected indices of nutritional status in shorts-distance runners. Stud. Phys. Cult. Tourism., 13, 141–144.
15.Knechtle, B., Knechtle, P., Schulze, I., Kohler, G. (2008). Vitamins, minerals and race performance in ultra-endurance runners – Deutschlandlauf. Asia Pac. Clin. Nutr., 17, 194–198.
16.Kunachowicz, H., Przygoda, B., Nadolna, I., Iwanow, K. (2005). Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
17.Lombardi, G., Lippi, G., Banfi, G. (2013). Iron Requirements and Iron Status of Athletes. In: R.J. Maughan (ed.), The Encyclopedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Volume 19. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK. DOI: 10.1002/9781118692318.ch19.
18.Lukaski, H. (2004). Vitamin and mineral status: effects on physical performance. Nutrition, 20, 632–644.
19.Matwiejuk, A. (2009). Składniki mineralne (makro- i mikroelementy) ich znaczenie w żywieniu sportowców. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 97, 97–99.
20.Maughan, R.J. (1999). Role of micronutrients in sport and physical activity. Brit. Med. Bulletin, 55, 683–690.
21.Merritt, J. (2013). Dietary Iron Intake and Knowledge of Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia Among Recreational Female Marathon Runners. Masters Theses, 1117.
22.Myburgh, K.H., Hutchins, J., Fataar, A.B, Hough, S.F., Noakes, T.D. (1999). Low bone density is an etiologic factor for stress fractures in athletes. Ann. Intern. Med., 113, 754–759.
23.Nieves, J.W., Melsop, K., Curtis, M., Kelsey, J.L., Bachrach, L.K., Greendale, G., Sowers, M.F., Sainani, K.L. (2002). Nutritional factors that influence change in bone density and stress fracture risk among young female cross-country runners. PMR, 2, 740–750.
24.Onywera, V.O., Kiplamai, F.K., Boit, M.K., Pitsiladis, Y.P. (2004). Food and macronutrient intake of elite Kenyan endurance runners. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab., 6, 709–719.
25.Pilis, K., Michalski, C., Zych, M., Pilis, A., Jelonek, J., Kaczmarzyk, A., Pilis, W. (2014). A nutritional evaluation of dietary behavior in various professional sports. Rocz. Panstw. Zakl. Hig., 65, 227–234.
26.Report of the Scientific Committee on Food on composition and specification of food intended to meet the expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen (2001). Available at: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out64_en.pdf.
27.Rosenbloom, Ch., Loucks, A., Ekblom, B. (2006). Nutritional and football special populations: the female player and the youth player. J Sports Sci., 24, 783–793.
28.Seidler, T., Gryza, M. (2006). Ocena spożycia składników odżywczych przez pływaków z województwa zachodniopomorskiego. Now. Lek., 75, 334–339.
29.Skrzypczak, T., Jarecka P., Fąk T. (2014). Imprezy rekreacyjno-sportowe jako współczesna forma budowania wizerunku Wrocławia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 41, 303–310.
30.Speedy, D.B., Thompson, M.D., Rodgers, I., Collins, M., Sharwood, K. (2002). Oral Salt Supplementation During Ultradistance Exercise. Clin. J. Sport Med., 12, 279–284.
31.Szczepańska, B., Malczewska, J. (2003). Zawartość energii i wybranych składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych stosowanych w żywieniu polskich sportowców. Żyw. Człow. Metab., 30, 538–543.
32.Szponar, L., Wolnicka, K., Rychlik, E. (2000). Album fotografii produktów i potraw. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia.
33.Tong, K., Lin, H., Lippi, G., Nie, J., Tian, Y. (2012). Serum oxidant and antioxidant status in adolescents undergoing professional endurance sports training. Oxid. Med. Cell. Longev. DOI: 10.1155/2012/741239.
34.Wierniuk, A., Włodarek, D. (2013). Estimation of energy and nutritional intake of young men practicing aerobic sports. Rocz. Panstw. Zakl. Hig., 64, 143–148.
35.Williams, M. (2005). Dietary supplements and sport performance: minerals. J. Int. Soc. Sports Nutr., 2, 43–49.
36.Włodarek, D., Kuźnia, A., Krusiec, J., Tymolewska-Niebuda, B. (2011). Ocena realizacji potrzeb energetycznych biegaczy długodystansowych oraz udział makroskładników w wartości energetycznej diety. Probl. Hig. Epidemiol., 92, 594–596.
37.Ziemlański, Ś. (2001). Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
38.Zimmermann, M. (2003). Vitamin and mineral suplementation and exercise performance. Sportmedizin und Sporttraumatologie, 51, 53–57.
39.Żbikowski, R., Lebiedzińska, A., Czaja, J. (2007). Współczesne trendy w sposobie żywienia lekkoatletów. Żyw. Człow. Metab., 34, 706–709.