Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2019.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 25, No. 1/2019
Pro-health Behaviours in Time Budget of Ex-cyclists

Autorzy: Magdalena Bentkowska
Department of Theory and Methodology of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport, University of Physical Education in Krakow, Poland
Słowa kluczowe: pro-health behaviours time budget ex-athletes cycling
Data publikacji całości:2019-03-31
Liczba stron:16 (73-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The study involved 50 ex-cyclists at age 22-66, there were 17 women and 33 men. This survey-based study was performed using two standardized tools: Health Behaviour Inventory (IZZ) and The questionnaire on daily routines (chronocard).The most of the studied group (58%) undertook pro-health behaviours at the median level, 24% presented the maximum level of health behaviours, and the smallest studied group (18%) presented the minimum level of IZZ. It showed that gender didn’t influence the health behaviour of ex-cyclists (p=0,784). An amount of time for different activities (work/study, activities at home, relax, entertainment, physical activity and others) is different during each weekdays. The dominance in the time budget of ex-cyclists was work (study).The most of the leisure time, the studied group spent for amusements and the less for relax and physical activity.The dominance of the studied group were in median and minimum level of health behaviours with the most escalated behaviours in positive mental attitude and lower in nutritional habits, prophylactic behaviours and healthy habits. The studied group presented very restricted pro-healthy lifestyle.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartoszewicz, R., Gandziarski, K., Lewandowska, M., Szymańska, K. (2014). Zachowania prozdrowotne i poczucie koherencji osób późnej dorosłości objętych wsparciem społecznym instytucji edukacyjnej w obszarze kultury fizycznej. Rozprawy Naukowe AWF, 47, 108–116.
2.Bąk-Sosnowska, M., Kołodziej, S., Gojdź, K., Skypulec-Plinta, V. (2015). Podmiotowe czynniki ryzyka zachowań antyzdrowotnych w grupie lekarzy medycyny. Medycyna Środowisko Environmental Medicine, 18 (3), 17–24.
3.Bäckmand, H., Kujala, U., Sarna, S., Kaprio, J. (2010). Former athletes’ health-related lifestyle behaviours and self-rated health in late adulthood. Int J Sports Med, 31 (10), 751–758.
4.Berrigan, D., Dodd, K., Troiano, R.P., Krebs-Smith, S.M., Barbash, R.B. (2003). Patterns of health behaviour in US adults. Prev. Med, 36 (5), 615–623.
5.Binkowska-Bury, M., Iwanowicz-Palus, G., Kruk, W., Perenc, L., Mazur, A., Filip, R., Januszewicz, P. (2016). Pro-health behaviours – a sense of coherence as the key to a healthy lifestyle in rural areas. Ann Agric Environ Med, 23 (2), 345–349.
6.Bukowiec, M. (1990). Postulowane, założone i rzeczywiste funkcje wychowania fizycznego w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Wydawnictwo Monograficzne, 39, 135–146.
7.Dumazedier, J. (1974). Leisure and the social system. In: J.F. Murphy (ed.), Concepts of Leisure. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
8.Gacek, M. (2011a). Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna w grupie lekarzy. Probl Hig Epidemiol, 92 (2), 254–259.
9.Gacek, M. (2011b). Wybrane zachowania zdrowotne grupy kobiet w środowisku wiejskim i miejskim w świetle statusu socjoekonomicznego stanu odżywienia. Probl Hig Epidemiol, 92 (2), 260–266.
10.Heszen, I., Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
12.Kaleta, D., Makowiec-Dąbrowska, T., Polańska, K., Dziankowska-Zaborszczyk, E., Drygas, W. (2009). Palenie tytoniu i inne negatywne zachowania zdrowotne wśród osób czynnych zawodowo. Medycyna Pracy, 60 (1), 7–14.
13.Kolny, B. (2016). Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków. Handel Wewnętrzny, 2 (361), 228–240.
14.Kwilecki, K. (2011). Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia. Katowice: GWSH.
15.Laudańska-Krzemińska, I. (2014). Health behaviours and their determinants among physical education and pedagogy students as well as school teachers – a comparison study. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 50 (2), 69–78.
16.MacCosham, B., Patry, P., Beswick, C., Gravelle, F. (2015). Leisure Lifestyle and Dropout: Exploring the Experience of Amateur Athletes in Competitive Sport. International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism, 20, 20–39.
17.Prażmowska, B., Dziubak, M., Morawska, S., Stach, J. (2011). Wybrane zachowania zdrowotne nauczycieli szkół średnich. Problemy Pielęgniarstwa, 19 (2), 210–218.
18.Reeves, M.J., Rafferty, A.P. (2005). Healthy lifestyle characteristics among adults in the United States. Arch. Intern. Med., 165 (8), 854–857.
19.Rejeski, W.J., Mihalko, S.L. (2001). Physical activity and quality of life in older adults. The Journals ofGerontology. Series A: Biological Sciences & Medical Sciences, 56 (2), 23–35.
20.Rezende, L.H., Maciel, L.H.R., Carvalho, M., Cappelle, A., Campos, R.C. (2015). Continuando a jornada: explorando a recolocacao professional de ex-atletas de alto rendimento. RECADM, 14 (2).
21.Sormunen, J., Bäckmand, H.M., Sarna, S, Kujala, U.M., Kaprio, J, Dyba, T, Pukkala, E. (2014). Lifetime physical activity and cancer incidence- a cohort study of male former elite athletes in Finland. J Sci Med Sport, 17 (5), 479–484.
22.Stefani, L., Di Tante, V.D.T., Matan, M.Y., Galanti, G.G. (2015). Metabolic and psychological aspects as consequences of sports interruption in ex-elite athletes. Eur J Prev Cardiol, Abstract Book 1, 66–98.
23.Śmigielski, J., Bielecki, W., Dryga, W. (2013). Health and lifestyle – related determinants of survival rate in the male residents of the city of Łódź. Int J Occup Med Environ Health, 26 (3), 337–348.
24.Wojtyniak, B., Goryński, P., Moskalewicz, B. (2012). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny.