Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2021.37-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 37/2021
Eucharystia Kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech w dobie pandemii COVID-19

Autorzy: Andrzej Glombica ORCID
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska
Słowa kluczowe: COVID-19 Eucharystia niemiecki episkopat praktyki religijne ochrona zdrowia i życia
Rok wydania:2021
Liczba stron:14 (81-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę refleksji teologicznej nad skutkami politycznych decyzji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec. Osią rozważań jest zależność pomiędzy wagą wspólnotowego świętowania Eucharystii a ograniczeniem kontaktów ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Źródła ze względu na absolutną nowość tematyczną stanowią zasadniczo ogólnodostępne materiały internetowe. Punktem wyjścia jest kalendarium konkretnych decyzji władz państwowych oraz reakcje Niemieckiej Konferencji Biskupów na te świeckie rozporządzenia. Następnie przedstawione zostały komentarze zaistniałej sytuacji przez niemieckich teologów rzymskokatolickich. Wybrano zwłaszcza te, które zostały zauważone w przestrzeni publicznej, niekoniecznie przez swoją wnikliwość czy poprawność teologiczną, ale przede wszystkim z uwagi na swoją kontrowersyjność. Ich autorami są: biskup magdeburski Gerard Feige, arcybiskup koloński, kardynał i doktor teologii Rainer Woelki oraz dogmatyk Julia Knop. Na zakończenie przypomniany został kontekst oficjalnego nauczania Kościoła w kwestii wspólnotowego świętowania Eucharystii i jego zasadnicze założenie, czyli przewaga elementu boskiego nad ludzkim. Celem artykułu jest pokazanie, że nie tylko reakcje państwowe, ale także zachowania eklezjalne oraz dyskusje teologiczne mogą zostać zinterpretowane jako praktyczna negacja zbawczego charakteru Eucharystii. Niniejsze przedłożenie kończy pytanie o to, co jest ważniejsze: świętowanie Eucharystii, przyjmowanie Komunii Świętej, przeżywanie wspólnoty, czy dalsze tygodnie zachowania ścisłego ograniczenia kontaktów, także dla zgromadzeń religijnych. To pytanie jest jednocześnie zachętą do dalszej, pogłębionej refleksji nie tylko nad gospodarczymi, społecznymi czy emocjonalnymi skutkami epidemii, ale również – a może przede wszystkim – nad tymi duchowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bätzing: Lockerung des Gottesdienst-Verbotswirdgeprüft, 17.04.2020, www.kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).
2.Bischof Dr. Gerhard Feige. Kurzbiografie, www.bistum-magdeburg.de (dostęp: 30.09.2020).
3.Bischof Feigewarntvorkirchlichem Aktionismus in Corona-Krise, www.katholisch.de (dostęp: 30.09.2020).
4.Bischofskonferenzkritisiert Verlängerung des Gottesdienstverbots, 16.04.2020, www.kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).
5.Corona-Gottesdienste: Hierfinden Się die Schutzkonzeptealler Bistümer, www.katholisch.de (dostęp: 30.09.2020).
6.Czerwik S., Wprowadzenie do Konstytucji o Liturgii Świętej, w: Sobór Watykański II, Sacrosanctumcosnilium, Wrocław 1997, s. 7–37.
7.Empfehlungenzur Feier der Liturgie in Zeiten der Corona-Krise, 24.04.2020, www.dbk.de (dostęp: 30.09.2020).
8.Erneut Post aus Rom. Vatikanische Vorbehaltegegen „synodalen Weg” in Deutschland, 13.09.2020, www.domradio.de (dostęp: 30.09.2020).
9.Gottesdienst-Debatte: Dogmatiker Hopingkritisiert Äußerungen von BischofFeige, 21.04.2020, www.die-tagespost.de (dostęp: 30.09.2020).
10.Janisch W., Karlsruhe bestätigt Verbot von Gottesdiensten, 10.04.2020, www.sueddeutsche.de (dostęp: 30.09.2020).
11.Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
12.Kirchenwegen Pandemie geschlossen. Washington 1918, 22.03.2020, www.kath.net (dostęp: 30.09.2020).
13.Knop J., Ein Retrokatholizismus, der geradefröhliche Urständfeiert” – Julia Knop warntvorkirchlichen Rückschrittenangesichts Corona, 26.03.2020, www.theologie-aktuell.uni-erfurt.de (dostęp: 30.09.2020).
14.Kommunion mit Handschuh? „Gute Chancen” für Gottesdienste ab Mai, 21.04.2020, www.kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).
15.MagdeburgerBischofsiehtkirchlicheDebatteumGottesdienstekritisch, 20.04.2020, www.kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).
16.Nolte M., Corona, Gottesdienstundgesunder Menschenverstand, 17.04.2020, www.kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).
17.NRW-Bistümerwollen Gottesdienste mit „Kleiner Öffentlichkeit”, 16.04.2020, www.kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).
18.Prof. Dr. Helmut Hoping, www.theol.uni-freiburg.de (dostęp: 30.09.2020).
19.Prof. Dr. Julia Knop, www.uni-erfurt.de (dostęp: 30.09.2020).
20.Rada Unii Europejskiej, Działania Rady w reakcji na Covid-19: kalendarium, www.consilium.europa.eu (dostęp: 30.09.2020).
21.Rainer Maria Kardinal Woelki. Erzbischof von Köln, www. erzbistum-koeln.de (dostęp: 30.09.2020).
22.Ständiger Rat befasstsich mit Fragen der Corona-Pandemie im kirchlichen Leben, 27.04.2020, www.dbk.de (dostęp: 30.09.2020).
23.Stichtagfür Messbesuche: 30. April, 17.04.2020, www.die-tagespost.de (dostęp: 30.09.2020).
24.Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnenund Regierungschefs der Länderam 15. April 2020. TOP 2 Beschränkungen des öffentlichen Lebenszur Eindämmung der COVID19-Epidemie, 15.04.2020, www.bundesregierung.de (dostęp: 30.09.2020).
25.Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnenund Regierungschefs der Länderam 30. April 2020. TOP 2 Maßnahmenzur Eindämmung der COVID19-Epidemie, www.bundesregierung.de (dostęp: 30.09.2020).
26.Überlegungenausdem Bereich der Deutschen Bischofskonferenzzur Möglichkeitreligiöser Versammlungen, 15.04.2020, www.dbk.de (dostęp: 30.09.2020).
27.Umfrage: 70 Prozentlehnen Gottesdienste in Corona-Krise ab, 16.04.2020, www.kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).
28.Vereinbarungzwischen der Bundesregierungund den Regierungschefinnenund Regierungschefs der Bundesländerangesichts der Corona-Epidemie in Deutschland, 16.03.2020, www.bundesregierung.de (dostęp: 30.09.2020); www.who.int (dostęp: 30.09.2020).
29.Zuberbier A., Janicki J., Eucharystia, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Tychy 1985, s. 160–165.