Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015
Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła

Autorzy: Marek Kluz
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: osoby świeckie osoby konsekrowane kapłani odpowiedzialność misje Kościół
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (49-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obserwując dokonujące się w świecie przemiany, łatwo można zauważyć aktualność i potrzebę zaangażowania wszystkich chrześcijan w misyjne dzieło Kościoła. Wielość wypowiedzi soborowych i papieskich pozwala ukazać różne aspekty ciągłej i naglącej potrzeby ewangelizacji współczesnego świata. Misja ewangelizacyjna jest świadectwem wiary, chrześcijańskiej dojrzałości i formacji. Jest również świadectwem odpowiedzialności moralnej za tych, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa. Dlatego niniejszy przyczynek naukowy miał za zadanie wskazać zakres osób, które mniej lub bardziej świadomie włączone są w dzieło wychowania do ewangelizacji już przez samą swą przynależność do Kościoła. Przekazywanie Ewangelii w swym ogólnym znaczeniu jest zadaniem każdego ochrzczonego. Szczególne jednak miejsce mają w tym dziele kapłani, osoby konsekrowane i misjonarze świeccy, którzy świadomie i dobrowolnie podejmują się bezpośredniej działalności misyjnej i ewangelizacji. Ich pełna współpraca pozwala skutecznie realizować konkretne działania, do których wezwany jest Kościół.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.B. Secondin, Otwarte horyzonty. Symbolika, wzorce i wyzwania życia konsekrowanego, Kraków 2005.
2.Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”, Kraków 2010.
3.Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Kraków 2013.
4.Goiburu Lopetegui J.M., Duch misyjny. Vademecum, Warszawa 1991.
5.Górski J., Nowa wiosna Ewangelii, Kraków 1993.
6.Górski J., Jan Paweł II. Misjonarz świata, Katowice 2006. Górski J., Nowy paradygmat misji, Warszawa 2006.
7.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Vita consecrata”, Watykan 1996.
8.Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, Watykan 2003.
9.Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, Watykan 1990.
10.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.
11.Lopez-Gay J., Trynitarny, chrystologiczny i pneumatologiczny wymiar misji, w: [b.red.], Elementy teologii misyjnej, Pieniężno 1987.
12.Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”, Watykan 1975.
13.Pius XII, Encyklika „Fidei donum”, Watykan 1957.
14.René R.M., Współpracownicy w ewangelizacji, w: [b.red.], Elementy teologii misyjnej, Pieniężno 1987.
15.Secondin B., Otwarte horyzonty. Symbolika, wzorce i wyzwania życia konsekrowanego, Kraków 2005.
16.Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
17.Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
18.Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
19.Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae caritatis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
20.Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
21.Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
22.Zimoń D., Wprowadzenie do programu duszpasterskiego w roku 1994/95, w: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Program duszpasterski na rok 1994/95, Katowice 1994.