Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015
Granice badań naukowych na embrionach ludzkich

Autorzy: Paweł Kordula
Słowa kluczowe: bioetyka genetyczna embrion ludzki eksperymenty na ludzkich embrionach eugenika sztuczna prokreacja in vitro in vivo klonowanie diagnostyka prenatalna manipulacje genetyczne bioetyka
Rok wydania:2015
Liczba stron:38 (67-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania naukowe (eksperymenty) na embrionach ludzkich są współcześnie ważnym zagadnieniem w dziedzinie bioetyki. Są one związane z dynamicznym rozwojem medycyny, szczególnie w zakresie sztucznej prokreacji (in vitro, in vivo), klonowania, diagnostyki prenatalnej czy manipulacji genetycznych. Celem niniejszego artykułu jest dyskusja nad aktualnymi postępami w tej dziedzinie w świetle nauk humanistycznych, zwłaszcza filozofii, oraz wskazanie etycznych granic dopuszczalności tych eksperymentów na ludzkich embrionach. Zagadnienia podjęte w niniejszej pracy należą do bioetyki genetycznej. Omówione są rodzaje działań eugenicznych oraz manipulacje genetyczne w postaci diagnostyki prenatalnej, sztucznej prokreacji i klonowania wraz z etycznym aspektem tychże działań. Analiza tego zagadnienia jest bardzo ważna, gdyż przyczynia się do wystawienia oceny etycznej wielu ingerencjom medycznym w nowo rozwijające się ludzkie istnienie. Tym samym analiza ta implikuje określony sposób odniesienia do ludzkich embrionów i postawienia pewnych granic, których nie powinno się przekraczać w imię rozwoju nauki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atkinson H.G., Handyside A., Diagnostyka przedimplantacyjna, w: L. Abramsky, J. Chapple (red.), Diagnostyka prenatalna, tłum. E. i R. Rogowieccy, Warszawa 1996, s. 153–174.
2.Auer A., Kindliche Indikation zum Schwangerschaftsabbruch aus ethischer Sicht, w: J. Reiter, U. Theile (Hrsg.), Genetik und Moral. Beiträge zu einer Ethik des Ungeborenen, Mainz 1985, s. 185–198.
3.Benson R.C., Położnictwo i ginekologia, Warszawa 1988.
4.Bewley S., Etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej, w: L. Abramsky, J. Chapple (red.), Diagnostyka prenatalna, tłum. E. i R. Rogowieccy, Warszawa 1996, s. 15–41.
5.Binding K., Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Leben, Leipzig 1920.
6.Bołoz W., Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997.
7.Bortkiewicz P., Bogdan M., Kościelniak C., Sztuczne zapłodnienie heterologiczne wobec terapii niepłodności – niektóre aspekty oceny etycznej, w: J. Gadzinowski, L. Pawelczyk, J. Wiśniewski (red.), Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, Poznań 2003, s. 63–75.
8.Brock D.W., Klonowanie ludzi: ocena etycznych argumentów za i przeciw, w: M.C. Nussbaum, C.R. Sunstein (red.), Czy powstanie klon człowieka? Fakty i fantazje, przeł. A. Twardowska-Pozorska, J. Brzeski, T. Calikowski, J. Manicki, M. Stopa, Warszawa 2000, s. 151–176.
9.Chyrowicz B., Eugenika, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 218–224.
10.Connor J.M., Ferguson-Smith M.A., Podstawy genetyki medycznej, Warszawa 1991.
11.Czajkowska-Majewska D., Nowy lepszy? człowiek, Warszawa 2005.
12.Dębski R., Suzin J., Pertyński T., Badanie USG w położnictwie i ginekologii, w: W. Jakubowski (red.), Standardy badań USG, Gdańsk 1998, s. 44–157.
13.Galton F., Hereditary Genius. An Inquiry into Its Laws and consequences, London 1869.
14.Galton F., Inquiries into Human Faculty and Its Development, London 1883.
15.Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2003.
16.Katolo A.J., Kriokonserwacja, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 344–348.
17.Kopciński J., Sterylizacja i kastracja, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 565–570.
18.Kornas-Biela D., Diagnostyka prenatalna, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 155–164.
19.Kowalski J., Aborcja, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 53–59.
20.Kraj T., Klonowanie, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, 324–334.
21.Leśniak M., Masturbacja, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 372–377.
22.Łączkowska M., Rodzinnoprawne dylematy wspomaganej prokreacji, w: J. Gadzinowski, L. Pawelczyk, J. Wiśniewski (red.), Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, Poznań 2003, s. 87–104.
23.Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2004.
24.Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.
25.Machinek M., Diagnostyka preimplantacyjna, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 150–155.
26.Machinek M., Embrion ludzki, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 203–213.
27.Morciniec P., Macierzyństwo zastępcze, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, 367–372.
28.Muszala A., Medycyna a globalizacja. Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej, Kraków 2003.
29.Muszala A., Sztuczne zapłodnienie, w: tenże (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 570–579.
30.Olejnik S., Etyka lekarska, Katowice 1994. Osińska K., Refleksje nad etyką lekarską, Warszawa 1990.
31.Otowicz R., Etyka życia. Bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego, Kraków 1998.
32.Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.
33.Sawicki D., Moralność a „in vitro”. Ocena etyczna medycznie wspomaganego poczęcia człowieka, Łomża 2002.
34.Schockenhoff E., Die Ethik des Heilens und die Menschenwürde. Moralische Argumente für und wider die embryonale Stammzellenforschung, „Zeitschrift für medizinische Ethik” 47 (2001), s. 235–257.
35.Schooyans M., Aborcja a polityka, przeł. K. Deryło, Lublin 1991.
36.Sikora A., Komórki macierzyste, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 338–344.
37.Singer P., Wells D., Dzieci z probówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji, Warszawa 1988.
38.Stauber M., Psychosomatische Probleme bei der künstlichen Befruchtung, insbesondere der In-Vitro-Fertilisation, w: V. Eid, A. Elsässer, G.W. Hunold (Hrsg.), Moraltheologisches Jahrbuch, Bd 1: Bioetische Probleme, Mainz 1989, s. 54–66.
39.Szymańska M., Bioetyka początków życia, Białystok 2004.
40.Szymański Ł., In vitro, Kraków 2009.
41.Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988.
42.Testart J., Das transparente Ei, Frankfurt a. Main–München 1988.
43.Wagner F., Die Manipulierung des Menschendurch Genwissenchaft. Geschichte, Methoden, Ziele und Folgen, w: tenże (Hrsg.), Menschenzüchtung. Das Problem der genetischen Manipulierung des Menschen, München 1970, s. 13–50.
44.Wierna R., Etyka prokreacji, Warszawa 2006.
45.Wilke J.C., Aborcja, Gdańsk 1990.
46.Wilmut I., Campbell K., Nowa biotechnologia, w: tenże, C. Tudge (red.), Ponowny akt stworzenia. Dolly i era panowania nad biologią, przeł. M. Koraszewska, Poznań 2002, s. 279–304.
47.Wilmut I., Klonowanie ludzi, w: tenże, K. Campbell, C. Tudge (red.), Ponowny akt stworzenia. Dolly i era panowania nad biologią, przeł. M. Koraszewska, Poznań 2002, s. 305–340.
48.Wójcik B., Ksenotransplantacje, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 348–352.
49.Wróbel J., Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999.