Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015
Odnowa liturgiczna pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium w metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej

Autorzy: Andrzej Krzystek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: konstytucja diecezja Sobór Watykański II odnowa liturgia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:34 (105-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Upłynęło już ponad pięćdziesiąt lat od dnia 4 grudnia 1963 roku, kiedy papież Paweł VI ogłosił konstytucję o świętej liturgii Sacrosanctum concilium, pierwszy owoc Soboru Watykańskiego II. Konstytucja stała się zwiastunem nadziei dla całego Kościoła i jego odnowy. Po ponad pół wieku Kościół i społeczeństwo doznały głębokich przemian, ale przesłanie konstytucji pozostaje aktualne w odniesieniu do nowych problemów i potwierdza zawarte w niej zasady. A zatem odnowa liturgiczna trwa. Półwiecze stanowi dobry czas na dokonywanie analiz, bilansów i ocen tych doniosłych decyzji, które zgodnie z wolą Ojców soborowych odmieniły oblicze współczesnego Kościoła. Zasady zawarte w konstytucji liturgicznej w dalszym ciągu nadają kierunek przyszłości liturgii, aby reforma była coraz lepiej rozumiana i wprowadzana w życie. Naszym obowiązkiem jest dalsze odkrywanie całego bogactwa, które zawarte jest w liturgii Kościoła. Uważne studium dokumentów liturgicznych Kościoła powszechnego i lokalnego uświadamia, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby zrozumieć i wprowadzić w życie posoborową odnowę liturgii. Stąd wysiłki Kościoła partykularnego, który przez prace synodu metropolitalnego dokonuje oceny życia liturgicznego w ramach tematu: „posługa uświęcania”. Komisja synodalna wskazała problemy, które wydają się bardzo aktualne w naszym czasie i pilnie wymagają podjęcia: chrześcijański wymiar świętowania niedzieli; czynne uczestnictwo w liturgii; formacja liturgiczna; diakonat stały; muzyka i śpiew w liturgii; Liturgia godzin modlitwą całego ludu Bożego; kształtowanie przestrzeni liturgicznej. Przedstawione tematy dotyczą istoty odnowy liturgicznej, która służy uobecnianiu Tajemnicy paschalnej Chrystusa w liturgii Kościoła, celebrowanej każdego dnia w Eucharystii i sakramentach, szczególnie w dniu Paschy i w każdą niedzielę. Ich uszczegółowienie w synodach diecezjalnych pozwoli w pełni ukazać liturgię jako źródło i szczyt życia Kościoła partykularnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis” (22.02.2007).
2.Jan Paweł II, List apostolski „Vicesimus quintus annus” (4.12.1988).
3.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pasteres dabo Vobis” (25.03.1992).
4.Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini” (31.05.1998).
5.Konstytucja o liturgii „Sacrosanctum concilum” (4.12.1963).
6.Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów „Musicam sacram” (5.03.1967).
7.Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (8.02.1979). Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego „O koncertach w kościołach” (5.11.1987).
8.II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, Poznań 2001.
9.Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej, Kraków 2009.
10.Krzystek A., „Breviarium Romanum” w planach generalnej reformy liturgicznej papieża Piusa XII, w: H. Sobeczki (red.), Mirabile laudis canticum, Opole 2008, s. 101–113.
11.Petrolino E., Diakoni, zwiastuni Słowa Bożego, szafarze ołtarza i miłosierdzia, Kraków 2002.
12.Ratzinger J., Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej, w: J. Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, Kraków 2011, s. 135–153.
13.Sorrentino A., Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym, Kraków 2001.