Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014
Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender

Autorzy: Janusz Bujak
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: równość dekonstrukcjonizm Fryderyk Engels feminizm gender Jan Paweł II komplementarność marksizm Mulieris dignitatem płeć prawo naturalne antropologia teologiczna
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:22 (41-62)

Abstrakt

Gender theory głosi, że istnieje odwieczny konflikt mężczyzn i kobiet, któremu można zaradzić jedynie przez zaprzeczenie istnienia płci biologicznej i zaakceptowanie „płci kulturowej” – gender, tak by zniknęły różnice pomiędzy mężczyzną i kobietą i powstało społeczeństwo aseksualne. Celem artykułu jest ukazanie, na czym polega ideologia gender i wskazanie na jej filozoficzne zaplecze w postaci marksizmu i konstruktywizmu. Odpowiedzią na tę niszczącą jednostkę, rodzinę i społeczeństwo ideę jest przesłanie Księgi Rodzaju 1–2, gdzie mowa jest o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga – imago Dei. Dziś szczególnie mocno trzeba przypominać, że wierzymy nie tylko w Odkupienie człowieka przez Boga – Człowieka, ale i w Boga – Stwórcę świata i człowieka, i wszystkie konsekwencje, które z tego wynikają.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anatrella T., La teoria del „gender” e l’origine dell’omosessualità, Milano 2012.
2.Benedykt XVI, Deus caritas est, Warszawa 2006.
3.Benedykt XVI, Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontifi cia Università Lateranense (12.02.2007), http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20070212_pul_it.html (3.12.2013).
4.Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej: Wydarzenia minionego roku wskazują drogę ku przyszłości, 22.12.2008, „L’Osservatore Romano” 2 (2009).
5.Benedykt XVI, Przemówienie do sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (05.10.2007): Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego, „L’Osservatore Romano” 12 (2007).
6.Bujak J., Człowiek jako imago Dei. Wokół antropologicznych treści w wybranych dokumentach dialogów doktrynalnych, Szczecin 2007.
7.Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. 2, Warszawa 1949.
8.Firestone S., Dialektyka płci, http://publica.pl/teksty/shulamith-fi restone-dialektyka-plci -fragment/3 (4.12.2013).
9.Gender Mainstreaming ist ein Wohlstandsphänomen, http://www.kath.net/news/41894 (4.12.2013).
10.Horowitz D., Destructive Generation: Second Thoughts about the 60’s, New York 1989.
11.Jan Paweł II, Jedność dwojga (Watykan, 9 lipca 1995), w: Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, t. 6: 23 października 1994 – 19 października 1997, Città del Vaticano 1998.
12.Jan Paweł II, List (Przesłanie): „It is with genuine pleasure” do Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ poświęconej kobiecie (26.05.1995), w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1997.
13.Jan Paweł II, List do kobiet (a ciascuna di voi) Ojca Świętego Jana Pawła II na IV Światową Konferencję o kobiecie w Pekinie, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1997.
14.Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w kościele i świecie, „L’Osservatore Romano” 11–12 (2005).
15.Micucci E., Cultura e società: „Teoria del »gender«, eresia antropologica”, http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=7624 (3.12.2013).
16.Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wspólnota i służba. Osoba ludzka stworzona na obraz Boga, „Civiltà Cattolica” IV (2004).
17.O’Leary D., Maschi o femmine? La guerra del genere, Soveria Mannelli 2006.
18.Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.
19.Peeters M.A., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, Warszawa 2010.
20.Vanzan P., »Gender« e rapporto uomo-donna: femminismo o »reciprocità asimmetrica«?, http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/culturasocieta/italiano/gender-e-rapporto-uomo-donna.pdf (3.12.2013).
21.Vanzan P., Il feminismo contemporaneo. Crisi, rilancio e prospettive, „Civiltà Cattolica” 134 (1983).
22.Villié A., Origines et consequences de la negation de la difference sexuelle. Etude critique de la gender theory, Rome 2007