Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014
Immanenza e trascendenza nell’icono-sofi a di Pavel Florenskij
(IMMANENCJA I TRANSCENDENCJA W IKONOZOFII PAWŁA FLORENSKIEGO)

Autorzy: Diana Del Mastro
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Objawienie epistemologia ikona Florenski
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (209-224)

Abstrakt

Pawła Florenskiego, w przeciwieństwie do wielu rosyjskich naukowców, zwolennicy nieredukowalności między Wiarą a Rozumem, między Wiarą a Kulturą, uznają za pioniera nowej orientacji epistemologicznej, który był w stanie stworzyć odważne i istotne powiązanie między logicznym i naukowym dowodem z jednej strony i objawieniem z drugiej strony, między filozofią a teologią. Czerpał on inspirację z duchowej tradycji prawosławnej, a głębokie zmiany we współczesnej myśli naukowej i w syntetycznej wizji niezwykłej intensywności teoretycznej pozostają splecione z jego tragicznym życiem. W artykule poruszono zagadnienia związane ze skomplikowanym i rozległym dziełem rosyjskiego teologa, filozofa, kapłana i męczennika: charakter przeciwieństw i wiedza systematyczna w wymiarze jego ikony.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belting H., I canoni dello sguardo, Torino 2010.
2.Belting H., Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo medioevo, Roma 2001.
3.Canobbio G., Costa P. (a cura di), La teologia del XX secolo. Prospettive storiche, Roma 2003.
4.Dell’Asta A., L’icona e l’iconicità nell’arte, in Aa.Vv., Chi ha paura del rosso, del giallo e del blu: immagine icona visione, Milano 1987.
5.Florenkij P., La colonna e il fondamento della verità, Milano 1998.
6.Florenkij P., La prospettiva rovesciata e altri scritti, Roma 1984.
7.Florenkij P., Lo spazio e il tempo nell’arte, Milano 1995.
8.Florenskij P., Empiria ed empirismo, in Il cuore cherubico. Scritti teologici, omiletici e mistici, Milano 2014.
9.Florenskij P., Il cuore cherubico. Scritti teologici, omiletici e mistici, Milano 2014.
10.Florenskij P., Il Simbolo e la Forma. Scritti di Filosofi a della Scienza, Torino 2007.
11.Florenskij P., L’infi nito nella conoscenza, Milano 2014.
12.Florenskij P., Le porte regali. Saggio sull’icona, Milano 2010.
13.Florenskij P., “Non dimenticatemi”. Dal gulag staliniano le lettere alla moglie e ai figli del grande matematico, filosofo e sacerdote russo, Milano 2000.
14.Gödel K., La teoria della relatività e la filosofi a idealistica, in AAVV, Albert Einstein scienziato e filosofo, Torino 1958.
15.Lorizio G. (a cura di), Teologia Fondamentale, Roma 2005, vol. 2.
16.Marion J.L., Dio senza essere, Milano 2008
17.Marquard O., Compensazioni. Antropologia ed estetica, Roma 2007.
18.Merleau-Ponty M., Il Visibile e l’Invisibile, Milano 1999.
19.Rancière J., Il destino delle immagini, Cosenza 2007.
20.Ritter J., Estetica e modernità, Milano 2013.
21.Uspenskij L., Losskij V., Il senso delle icone russe, Milano 2007