Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.1-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017
BUDOWANIE WSPÓLNOTY CHRYSTUSOWEGO KOŚCIOŁA – W ŚWIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ JANA PAWŁA II ECCLESIA IN OCEANIA

Autorzy: Dariusz Adamczyk
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: Oceania ewangelizacja wspólnota Kościół adhortacja apostolska Jan Paweł II
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy aktualności przesłania posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Oceania. Owo przesłanie odnośnie do zagadnienia budowania wspólnoty Chrystusowego Kościoła oparte jest na rozumieniu Kościoła jako wspólnoty wierzących w Jezusa Chrystusa, który pozostaje sensem Ewangelii oraz ewangelizacji. Tylko w tej perspektywie możliwe jest zrozumienie Kościoła przez ludy Oceanii, w jej pluralizmie doświadczeń duchowych i kulturowych. Konieczne jest do tego tworzenie wspólnoty między Kościołami lokalnymi nie tylko w wymiarze teoretycznym i doktrynalnym, ale również praktycznym
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bęben W., Quo vadis Papuo Nowa Gwineo?, w: Ecclesia in Oceania. Wybrane problemy Kościoła w Oceanii w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. J. Różański, Warszawa 2006, s. 223–257.
2.Burzawa W., „Bikman” w Papui Nowej Gwinei a proces inkulturacji, w: Ecclesia in Oceania. Wybrane problemy Kościoła w Oceanii w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. J. Różański, Warszawa 2006, s. 184–191.
3.Górski J., Inkulturacja, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 1 (1996), s. 183–192.
4.Górski J., Janeczek S., Inkulturacja w teologii, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus i in., Lublin 1997, kol. 235–237.
5.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Oceania”, Rzym 2001.
6.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, Rzym 1992.
7.Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, Rzym 1998.
8.Piotrowski J., Historia powstania oraz główne idee teologiczne adhortacji Ecclesia in Oceania, w: Ecclesia in Oceania. Wybrane problemy Kościoła w Oceanii w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. J. Różański, Warszawa 2006, s. 93–105.
9.Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”, Rzym 1965.
10.Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”, Rzym 1965.
11.Zięba M., Ecclesia in Oceania, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Ecclesia_in_Oceania (dostęp: 5.04.2016).