Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Wiara jako pierwszorzędny cel katechezy

Autorzy: Jan Szped
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: wiara katecheza katecheta proces edukacyjny świadectw
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:18 (101-118)

Abstrakt

Na wiarę jako podstawowy cel katechezy wskazują dokumenty i doświadczenie Kościoła. Wiara ukazana w perspektywie tożsamości katechezy wymaga odnowionego spojrzenia na cały proces jej formacji. Trzeba rozpoznać trudności w realizacji celu oraz główne faktory dojrzałej postawy wiary. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa osoba i działanie katechety oraz wykorzystana pedagogia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alberich E., Cele katechezy, w: J. Gevaert (red.), Słownik katechetyczny, Warszawa 2007.
2.Alberich E., Postawy, w: J. Gevaert (red.), Słownik katechetyczny, Warszawa 2007.
3.Blachnicki F., Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warszawa 2005.
4.Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.
5.Finke M., Odnowa katechetyczna (Zarys katechetyki kerygmatycznej), w: M. Finke (red.), Pod tchnieniem Ducha Świętego. Współczesna myśl teologiczna, Poznań 1964.
6.Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Watykan 1987.
7.Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996.
8.Schmidt G.R., Die Lernziele, w: E. Feifel (red.), Handbuch der Religionspädagogik, t. 2: Didaktik des Religionsunterrichts – Wissenschaftstheorie, Zürich–Einsiedeln–Köln 1974.
9.Stachel G., Lernziele und Religionsunterricht, w: H. Heinemann, G. Stachel, S. Vierzig, Lernziele und Religionsunterricht, Zurich–Einsiedeln–Köln 1970.
10.Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris, Watykan 2012.
11.wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris, Watykan 2012.
12.Szpet J., Planowanie dydaktyczne w nauczaniu religii, w: J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Plany wynikowe w katechezie, Poznań 2003