Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku

Autorzy: Krzysztof Szpara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Słowa kluczowe: województwo podkarpackie turystyka seniorów regiony peryferyjne TOURage
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (287-301)

Abstrakt

Celem opracowania było określenie stopnia aktywności turystycznej seniorów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego latem i jesienią 2012 r. Badania przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu TOURage – Wsparcie dla Turystyki Seniorów w Regionach Peryferyjnych, w którym brało udział 200 partnerów z dziesięciu krajów europejskich. Badania ankietowe przeprowadzono w wybranych miejscach województwa podkarpackiego, zarówno w turystycznej bazie noclegowej, jak i w atrakcjach turystycznych. W czasie badań wykorzystano kwestionariusz ankiety przygotowany przez koordynatora projektu, zaakceptowany i dostarczony kierownikowi badań przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Seniorzy najczęściej wypoczywają przez 1–2 tygodnie, zwykle latem i jesienią, w towarzystwie małżonka lub znajomych. Podróż i zakwaterowanie organizują zwykle indywidualnie, opierając się na swoich doświadczeniach oraz opiniach krewnych lub znajomych. Największymi przeszkodami w wyjazdach turystycznych seniorów są obawy dotyczące bezpieczeństwa podczas podróży i w miejscu pobytu oraz finanse i zdrowie. Decydują się oni na wyjazd ze względu na chęć odpoczynku w ciszy i spokoju oraz spędzenia czasu z rodziną, a także w związku z możliwością przeżycia czegoś nowego. Niekiedy poszukują też możliwości nawiązania nowych znajomości. Wybór miejsca pobytu uzależniony jest m.in. od wysokiego standardu i jakości zakwaterowania hotelowego, jakości usług, bezpieczeństwa, walorów przyrodniczych i kulturowych, gastronomii, możliwości odwiedzenia przyjaciół i krewnych. Nie mają natomiast znaczenia m.in.: rękodzielnictwo, edukacja, dobre połączenia komunikacyjne, życie w mieście, biwakowanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku. Raport końcowy, praca zbiorowa wykonana pod kierunkiem K. Szpary, badanie wykonane przez WSIiZ w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2009.
2.Górska E., Modele turystyki społecznej w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011.
3.Grabowski J., Europe Senior Tourism – turystyka społeczna czy turystyka grupy społecznej, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011.
4.Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., Problem aktywności turystycznej seniorów, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011.
5.Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS. Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf.
6.Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 r., Departament Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2011.
7.Regional Analysis, E-brochure, Szabolcs-Szatmár-Bereg County Regional Development and Environmental Management Agency–Észak-Alföld Regional Development Agency Nonprofit ltd. 2014, http://www.tourage.eu/uploads/REGIONAL%20ANALYSIS_FINAL13032014.pdf.
8.Rocznik demograficzny GUS 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_rocznik_demograficzny_PLK_HTML.htm.
9.Szpara K., Aktywność turystyczna lokalnych seniorów w województwie podkarpackim w 2012 r., raport, badanie wykonane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „TOURage – Wsparcie dla Turystyki Seniorów w Regionach Peryferyjnych”, Rzeszów 2013.
10.Szpara K., Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego w 2012 roku, w: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, red. B. Krakowiak, J. Latosińska, Wyd. UŁ, Łódź 2014.
11.Szpara K., Skała M., Wybrane zagadnienia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w latach 1989–2010, w: Turystyka polska w latach 1989–2009, red. B. Krakowiak, J. Latosińska, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
12.Śniadek J., Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce (Tourism Consumption of Polish Seniors in the Light of Global Tendencies in Tourism), „Gerontologia Polska” 2007, t. XV, nr 1–2.