Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej

Autorzy: Iwona Połucha
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: kreatywność geocatching questing gra turystyczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (57-71)

Abstrakt

Kontynuacją powszechnego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych jest edukacja poprzez zastosowanie elementów gier wdrażana w ramach turystyki jako interaktywne i kreatywne formy zwiedzania. W artykule zaprezentowano niekonwencjonalne narzędzia edukowania turystów oraz zaangażowania lokalnej społeczności poprzez gry terenowe, questing, geocatching, storytelling, LARP itp. Atrakcyjne, ale mało znane tereny są idealną przestrzenią do edukacji w ramach nowocześnie pojmowanej turystyki bazującej na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. Metody aktywizacji turystycznej zaprezentowano na wybranych przykładach oraz wskazano możliwości i korzyści płynące z aktywnego odkrywania walorów turystycznych. Idea interaktywnego i kreatywnego zwiedzania otwartej przestrzeni nawiązuje do zainteresowań i sposobu funkcjonowania nowej generacji turystów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Best Quest, www.bestquest.pl.
2.Clark D., Glazer S., Questing: A Guide to Creating Community Treasure Hunts, Lebanon NH 03766, University Press of New England 2004.
3.Dąbrowski S., Gry miejskie – nowy trend w marketingu miast i atrakcji turystycznych, 2013, 2009.forum.gdynia.pl.
4.Eduquesty, www.eduquesty.pl.
5.Geocatching, geocatching.pl.
6.Grywalizacja buduje zaangażowanie, „Wiadomości Turystyczne” 2014, nr 5.
7.Kachniewska M., Play tourism – czyli aplikacja, której jeszcze nie ma, cz. II, 2014, http://travelmarketing.pl/play-tourism-czyli-aplikacja-ktorej-jeszcze-nie-ma-cz-ii/.
8.MiLA – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, www.mila.org.pl.
9.Połucha I., Turystyka nowej generacji – innowacyjne odkrywanie lokalnego dziedzictwa, w: Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, red. S. Czachorowski, M. Antolak, Ż. Kostyk, Wyd. UW-M, Olsztyn 2014.
10.Questing, www.guesting.pl.
11.Questing – aktualności, www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/questing-w-ktora-strone.
12.Questing w Polsce, www.planetpr.pl /category/doswiadczenie/marketing-miejsc/questing.
13.Questing – wyprawy odkrywców, www.questy.com.pl.
14.Warcholik W., Leja K., Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica” 2012, vol. 3.
15.Włącz się do gry – jak zorganizować grę miejską?, www.pah.org.pl/m/1675/2011-12-05_PAH_wlacz-sie-do-gry.pdf.