Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki

Autorzy: Iwona Połucha
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jan Žukovskis
Aleksandras Stulginskis University
Słowa kluczowe: zwiedzanie współczesna turystyka gra terenowa innowacje dziedzictwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (73-83)

Abstrakt

Nowe trendy w turystyce uwzględniają oczekiwania współczesnej generacji turystów preferujących gry dostępne w różnorodnych urządzeniach mobilnych. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, uzasadnione staje się kreowanie form zwiedzania udostępniających dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze poprzez interaktywne gry w otwartej przestrzeni. Coraz szerzej podejmowane są działania na rzecz popularyzacji innowacyjnych metod zwiedzania obszarów miejskich i wiejskich, edukacji regionalnej, twórczego wypoczynku. Ważna jest promocja idei motywującej do poznawania „małych ojczyzn” i wpisującej się w trend nazwany „4 x E” (ang. entertainment, emotion, education, engagement). Wdrażanie tej idei odbywa się m.in. poprzez gry terenowe (np. gry turystyczne i edukacyjne, questing, geocatching) oraz wydarzenia kulturalne (happening, LARP itp.). W artykule zaprezentowano współczesne formy turystyki odzwierciedlające trendy związane ze sposobem myślenia obecnego pokolenia funkcjonującego w świecie wirtualnych przeżyć, które determinują zainteresowania potencjalnych turystów. Nowoczesna animacja turystyki potrzebuje innowacyjnych metod aktywizacji turystycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clark D., Glazer S., Questing: A Guide to Creating Community Treasure Hunts, Lebanon NH 03766, University Press of New England 2004.
2.Dąbrowski S., Gry miejskie – nowy trend w marketingu miast i atrakcji turystycznych, 2013, 2009.forum.gdynia.pl.
3.Geocatching, geocatching.pl.
4.Grywalizacja buduje zaangażowanie, „Wiadomości Turystyczne” 2014, nr 5.
5.Lewicka J., Kreatywne zwiedzanie, czyli spacery nowoczesnego turysty, „Magazyn Morsko-Turystyczny, http://balticpanorama.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98%3Akreatywne-zwiedzanie-czyli-spacery-nowoczesnego-turysty&catid=46%3Anr-66&lang=pl.
6.Połucha I., Turystyka nowej generacji – innowacyjne odkrywanie lokalnego dziedzictwa, w: Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, red. S. Czachorowski, M. Antolak, Ż. Kostyk, Wyd. UW-M, Olsztyn 2014.
7.Połucha I., Elkhatib A.O., Žukovskis J., Organisational Aspects of the Arrangement of Green Space and Infrastructure in the Agritourism Farms: The Case Study from North-eastern Poland, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Research Papers 2011, no. 1 (25).
8.Połucha I., Žukovskis J., Regional Aspects of Rural Tourism in the Areas with Valuable Resources: Case of Warmia and Mazury Region in Poland, Management Theory and Studies – Rural Business and Infrastructure Development, Kaunas 2010.
9.Questing, www.guesting.pl.
10.Tourism 2020 Vision, WTO Madryt, www. world-tourism.org.
11.Warcholik W., Leja K., Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica” 2012, vol. 3.
12.Włącz się do gry – jak zorganizować grę miejską?, www.pah.org.pl/m/1675/2011-12-05_PAH_wlacz-sie-do-gry.pdf.