Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Analiza działań promocyjnych w turystyce na przykładzie „Industriady 2014”

Autorzy: Mateusz Naramski
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: promocja w turystyce turystyka poprzemysłowa szlak zabytków techniki
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (133-150)

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie działań promocyjnych podjętych przez włodarzy województwa śląskiego mających na celu zachęcenie do uczestnictwa w święcie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – „Industriadzie 2014”. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród uczestników omawianej imprezy. Założeniem ankiety było ustalenie skuteczności poszczególnych środków promocji, jakie zastosowano, oraz porównanie uzyskanych wyników z danymi publikowanymi przez organizatorów zdarzenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1997.
2.Andrzejewski P., Kot W., Media relations – budowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 2002.
3.Briggs S., Successful Tourism Marketing. A Practical Handbook, Kogan Page Ltd., London 2001.
4.Cianciara J., Uścińska B., Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z mediami w praktyce, Astrum, Wrocław 1999.
5.Czupryna K., Skuteczny marketing bezpośredni, IFC Press, Kraków 2004.
6.Kaczmarczyk S., Metody badania skuteczności i efektywności reklamy, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
7.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWN, Warszawa 2005.
8.Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004.
9.Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall Int., New Jersey 1994.
10.Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010.
11.Marketing Definitions. A Glossary of Marketing term, American Marketing Association, Chicago 1960.
12.Marketing usług turystycznych, red. D. Dudkiewicz, DrukTur Sp. z o.o., Warszawa 2007.
13.Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
14.Pawlak-Kołodziejska K., Komunikacja marketingowa, w: Marketing, red. K. Andruszewski, TNOiK, Toruń 2011.
15.Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego, Difin, Warszawa 2008.
16.Sznajder A., Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Business Press, Warszawa 1993.
17.www.industriada.pl/Pokaz/213305/o-industriadzie.
18.www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1401258606&id_menu=612.