Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Baza noclegowa jako istotny element obszarowego produktu turystycznego na przykładzie Szczecina

Autorzy: Aneta Wolna-Samulak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: produkt turystyczny obszaru baza noclegowa Szczecin
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:15 (151-165)

Abstrakt

Baza noclegowa jest tym składnikiem infrastruktury turystycznej, z której korzystają wyłącznie turyści, a jej wielkość i stan ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki w obszarze lokalnym, tj. miasto. Celem artykułu jest przedstawienie wielkości i struktury bazy noclegowej w Szczecinie oraz zaproponowanie kierunków jej rozwoju na bazie oferowanych przez obszar możliwości uprawiania różnych form turystyki. W opracowaniu zdefiniowano produkt turystyczny obszaru, bazę noclegową. Omawianą bazę noclegową traktować należy jako integralny element produktu turystycznego obszaru.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2006.
2.Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011.
3.Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008.
4.Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, PWN, Warszawa 2008.
5.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.
6.Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa–Poznań 2002.
7.Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa 2010.
8.Kurs na Szczecin. Turystyka wodna w Szczecinie – publikacja elektroniczna.
9.Łuczak M., Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru – publikacja elektroniczna.
10.Marcinkiewicz C., Zarządzanie produktem turystycznym (z elementami psychologii), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.
11.Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2006.
12.Milewska M., Włodarczyk B., Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa 2009.
13.Milewski D., Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, WN US, Szczecin 2005.
14.Miniprzewodnik po Szczecinie – publikacja elektroniczna.
15.morzeprzygody.eu.
16.nadmorski-szczecin.edu.pl.
17.Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
18.Pawlikowska-Piechotka A., Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Novae-Res–Wyd. Innowacyjne, Gdynia 2009.
19.Raport o stanie miasta Szczecin 2006. Położenie miasta i jego środowisko przyrodnicze – publikacja elektroniczna.
20.Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009.
21.Szczecin – raport o stanie miasta 2014. Turystyka – publikacja elektroniczna.
22.Szczepanowska E.,Górnik K., Drozdowski R., Grzywacz B., Zagospodarowanie turystyczne Szczecina i jego wpływ na możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej w mieście, w: Problemy Turystyki i Rekreacji, t. III, red. M. Dutkowski, Oficyna in Plus, Szczecin 2010.
23.Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010–2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2013.
24.www. bip.um.szczecin.pl.
25.www.ekonom.ug.edu.pl.
26.www.gazeta.pl.
27.www.gs24.pl.
28.www.mmszczecin.pl.
29.www.stat.gov.pl.
30.www.szczecin.eu.
31.www.szczecin.pl.
32.www.szlaki24.pl.
33.www.zamek.szczecin.pl.
34.www.zuk.szczecin.pl.
35.Zawistowska H., Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, PWN–Wyd. AE w Poznaniu, Warszawa 2003.