Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Podstawy rozwoju geoturystyki na Wyspach Kanaryjskich ze szczególnym uwzględnieniem Lanzarote

Autorzy: Izabela Kapera
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Paweł Różycki
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Słowa kluczowe: Wyspy Kanaryjskie Lanzarote geoturystyka
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (223-240)

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza uwarunkowań rozwoju geoturystyki na Wyspach Kanaryjskich. Zamierzeniem autorów było także wykazanie, że obfitujący w walory wypoczynkowe archipelag stanowi jednocześnie odpowiednie miejsce do uprawiania geoturystyki. W kontekście głównego celu autorzy analizują szereg innych kwestii dotyczących turystyki na badanym terenie, w tym wielkość ruchu turystycznego oraz motywy przyjazdów turystów. Wyspy Kanaryjskie kojarzone są głównie z wyjazdami wypoczynkowymi po „słońce i plażę”. Bez wątpienia region pod tym względem spełnia oczekiwania turystów, o czym świadczy ruch turystycznych, który w 2013 r. osiągnął ponad 12 ml osób rocznie. Przyjezdni chętnie korzystają z uroków i możliwości wypoczynku, jakie daje Ocean Atlantycki oraz tutejsze plaże. Niektórzy goście doceniają również obecność atrakcji turystycznych, które bazują na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych. Efekty wulkanicznej przeszłości archipelagu widoczne są na każdej z wysp. Szczególnie wartościowe pod tym względem są Teneryfa z najwyższych szczytem Pico del Teide (3718 m n.p.m.) i Lanzarote z Parkiem Narodowym Timanfaya (Parque Nacional de Timanfaya). Należy podkreślić, że poza wyjątkową atrakcyjnością turystyczną to jedno z najciekawszych miejsc na świecie do studiowania zagadnień związanych z wulkanologią. Potwierdzeniem, że Lanzarote jest doskonałym terenem do uprawiania geoturystyki, są też plany powołania geoparku (Lanzarote and Chinijno Islands Geopark). Jego powstanie zapewne przyczyni się do wzmocnienia atrakcyjności turystycznej i postrzegania tej wyspy jako obszaru, na którym podejmowane są działania mające na celu rozwój turystyki zrównoważonej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Application Dossier, Lanzarote and Chinijno Islands Geopark Project, 2013, ftp://ftp.unesco.org/upload/sc/GGN%20APPLICATIONS%202014/LANZAROTE/Application%20dossier.pdf.
2.Cruz C.M.G, The Origin of the Canary Islands. A Chronology of Ideas and Related Concepts, from the Antiquity to the End of 20th Century, INHIGEO (International Commission on the History of Geological Sciences), Sydney 2001.
3.Dóniz-Páez J., Guillén-Martín C., Romero-Ruiz C., Coello de La Plaza E., Geomorphosites, volcanism andgeotourism: the example of cinder cones of Canary Islands (Spain), w: Proceedings of the International Conference on Geoheritage and Geotourism, red. M. rodrigues, e. Freire, Associação Portuguesa de Geoturismo (APGeotur) centro de estudos Geográficos (ceG) of the Lisbon University, Lisbon 2010.
4.Dóniz-Páez J., Becerra-Ramírez R., González-Cárdenas E., Guillén-Martín C., Escobar-Lahoz E., Geomorphosites and Geotourism in Volcanic Landscape: the Example of La Corona del Lajial Cinder Cone (El Hierro, Canary Islands, Spain), GeoJournal of tourism and Geosites year iV” 2011, vol. 8, no. 2.
5.Dóniz-Páez J., Opiniones y ensayos. Reflexiones en torno al turismo volcánico. El caso de Islas Canarias, „PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural” 2014, vol. 12, no. 2.
6.http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/.
7.http://www.aemet.es/es/portada.
8.http://www.datosdelanzarote.com/.
9.http://www.gobiernodecanarias.org/presidencia/turismo/estadisticas_y_estudios/.
10.http://www.lanzarote-guide.com/en/.
11.Itinerarios didácticos por la isla de Lanzarote, Grupo de Investigación GEOVOL. Geomorfología, Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas. PATROCINAN. Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Letras, Facultad de Letras, Departamento de Geografía y Orde- nación del territorio, ciudad real 2013, www.uclm.es/.../itinerarios%20Didácticos. pdf.
12.Kowalczyk A., Turystyka geologiczna (geoturystyka), w: Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010.
13.Kowalczyk A., Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote
14.(Hiszpania), „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 5/2013,
15.http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/211/197.
16.Maciejowski W., Z wyspy na wyspę (kanaryjską), w: Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, red. Z. Górka, J. Więcław-Michniewska, PTG. Oddział w Krakowie, Kraków 2003.
17.Migoń P., Geoturystyka, PWN, Warszawa 2012.
18.Miskiewicz K., Doktor M., Słomka T., Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki, „Geoturystyka” 2007, nr 4(11).
19.Murphy. P., Wyspy Kanaryjskie, Wiedza i Życie, Warszawa 2003.
20.Teneryfa i Gomera, Pascal Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2006.
21.Sigurdsson H., Lopes-Gautier R., Volcanoes and Tourism, w: Encyclopedia of Volcano, red. H. Sigurdsson, Academic Press, San Diego 2000.
22.Słomka T., Kicińska-Świderska A., Geoturystyka – podstawowe pojęcia, „Geoturystyka” 2004, nr 1(1).
23.Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007.
24.Volcanic Tourist Destinations, red. P. Erfurt-Cooper, Springer, Berlin–Heidelberg 2014.
25.Volcano & Geotermal Tourism. Sustainable geo-resources for Leisure and Recreation, red. P. Erfurt-Cooper, M. Cooper, Earthscan, London–Washington 2010.