Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Atrakcyjność turystyczna Dąbek koło Darłowa oraz wybrane cechy ruchu turystycznego w miejscowości w opinii turystów

Autorzy: Krzysztof Parzych
Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: Dąbki wybrzeże Bałtyku ruch turystyczny baza noclegowa funkcja turystyczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (241-254)

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest analiza uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju małej nadmorskiej miejscowości turystycznej realizującej funkcje turystyki uzdrowiskowej i wypoczynkowej. Analizy dokonano dla miejscowości Dąbki koło Darłowa. Do realizacji przyjętego celu wykorzystano dane statystyczne uzyskane w Urzędzie Gminy Darłowo, inwentaryzację bazy noclegowej i gastronomicznej oraz badania ankietowe wśród turystów odwiedzających Dąbki i pomiary ruchu samochodowego w miejscowości. Wyniki badań terenowych przeprowadzonych w miejscowości oraz uzyskane w drodze kwerendy dane wskazują, że funkcja turystyczna Dąbek ma charakter dwubiegunowy – uzdrowiskowo-wypoczynkowy. Potwierdzeniem tego są: struktura bazy noclegowej w miejscowości oraz zmienne opisujące ruch turystyczny w miejscowości, szczególnie formy uczestnictwa w ruchu turystycznym, formy zakwaterowania oraz sposoby spędzania czasu podczas wizyt w Dąbkach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2008.
2.Matczak A., Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki-polskiego kurortu nadbałtyckiego, „Turyzm” 2005, nr 15.
3.Miedziński M., Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych, w: Warsztaty badawcze z geografii turyzmu, Turystyka polska w latach 1989–2009, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
4.Parzych K., Range of the Spatial Influence and Tourist Perception of the Polish Coastal Resort Exemplified by Ustka, „Baltic Coastal Zone” 2009, no. 13.
5.Parzych K., Rola funduszy europejskich w podnoszeniu atrakcyjności i rozwoju zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich województwa pomorskiego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2012, nr 4.
6.Rydz E., Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2006.
7.Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.