Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Zróżnicowanie wykorzystania bazy noclegowej na wybrzeżu atlantyckim Argentyny

Autorzy: Krzysztof Parzych
Akademia Pomorska w Słupsku

Paula Rosake
Universidad Nacional del Sur (Bahia Blanca)
Słowa kluczowe: wybrzeże prowincja Buenos Aires ruch turystyczny
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (255-269)

Abstrakt

W artykule poddano analizie wybrane elementy funkcjonowania turystyki w nadmorskiej strefie prowincji Buenos Aires w Argentynie. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano uwarunkowania przyrodnicze i historyczne rozwoju turystyki na wybrzeżu prowincji Buenos Aires. W części drugiej omówiono zagospodarowanie noclegowe i wybrane cechy ruchu turystycznego na atlantyckim wybrzeżu prowincji Buenos Aires. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo istotną rolę, jaką odgrywa turystyka w nadmorskiej strefie prowincji Buenos Aires. Ruch turystyczny na wybrzeżu prowincji Buenos Aires skupia się w historycznie ukształtowanych biegunach koncentracji rozwoju funkcji turystycznej i jest silnie powiązany z dostępnością komunikacyjną, odległością od obszaru metropolitalnego Buenos Aires i największych kurortów nadmorskich (Mar del Plata, Villa Gesell, Miramar) oraz warunkami termicznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annuario Estadistico de Turismo 2011, Secretaria de Desarollo Turistico, Republica Argentina.
2.Annuario Estadistico de Turismo 2012, Secretaria de Desarollo Turistico, Republica Argentina.
3.Annuario Estadistico de Turismo 2013, Secretaria de Desarollo Turistico, Republica Argentina.
4.Barili R., Historia de Mar del Plata, Editorisal Plus Ultra, Buenos Aires 1991.
5.Bartoncello R., Configuracion socio-espacial de los balnearios del Partido de la Costa (Provincia Buenos Aires, Teritorio 5, Instituto de Geografia, facultad de Filosofia y Letras, UBA, Buenos Aires 1993.
6.Fagnani F., Mar del Plata, La ciudad mas querida, Desde sus origenes hast ahoy, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2002.
7.Ordoqui J.M., Gobernalidad ambiental y turismo en litoral maritime, El caso de Mar de las Pampas, Provincia Buenos Aires – Argentyna, „Estudios Perspectivas en Turismo Volumen” 2010, no. 19.
8.Ordoqui J.M., Teritorio y gobernalidad ambiental: Analisis y reflexiones para el turismo de sol y playa en el litoral maritime de la provincial de Buenos Aires, III Jornadas del Doctorado en Geografía. Desafíos Teóricos y Compromiso Social en la Argentina de Hoy, Facultad de Humanidades y ciencias de la educación, Universidad Nacional de La Plata, La Plata 2010.
9.Schluter R., Turismo en Argentina, Del Balneario al. Campo, Centro de Investigaciones Turisticos 2003.
10.Szot Z., Argentyna, PWN, Warszawa 1992.