Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Wyspy tropikalne jako nowy kierunek wyjazdów turystycznych wśród Polaków

Autorzy: Katarzyna Podhorodecka
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: wyspy tropikalne wyjazdy Polaków nowe kierunki turystyczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (271-286)

Abstrakt

Celem artykułu było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Czy wyspy tropikalne są obecnie istotnym kierunkiem wyjazdów turystycznych wśród Polaków oraz jakie są perspektywy rozwoju tego kierunku? Ilu Polaków co roku wyjeżdża na urlop na wyspy tropikalne? Czy ta liczba rokrocznie wzrasta? Od czego zależy motywacja wyjazdów na wyspy tropikalne? Czy wyspy tropikalne mogą stać się nowym kierunkiem wyjazdów turystycznych dla Polaków oraz jak są one postrzegane przez potencjalnych turystów z Polski? Metody wykorzystane w artykule to: analiza danych statystycznych pochodzących z bazy Światowej Organizacji Turystyki oraz analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych na 116-osobowej próbie studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ayala H., From Quality Product to Eco-product: Will Fiji Set a Precedent?, „Tourism Management” 1995, vol. 16, no. 1.
2.Cazes G., L’île tropicale, figure emblématique du tourisme international, w: Iles et tourisme en milieux tropical et subtropical, CEGET-CRET, Talence 1989.
3.Compendium of Tourism Statistics, World Tourism Organization, Madrid 1983–1987, 1994–1998, 1990–1994, 1999–2003, 1988–1992, 2003, 2005.
4.Podhorodecka K., Turystyka na wyspach strefy międzyzwrotnikowej. Zróżnicowanie roli gospodarczej i jego uwarunkowania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008 (praca doktorska).
5.www.unwto.org.