Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Moderators of Job Characteristics – Job Satisfaction Relationship in the Tourism Industry


(Moderatory zależności pomiędzy cechami pracy a satysfakcją z pracy w gospodarce turystycznej)
16 (9-24) Marlena Bednarska Więcej
2.

Customer Ratings as a Tool for the Information Asymmetry Reduction in the Hospitality Market


(Opinie klientów jako narzędzie redukcji asymetrii informacji na rynku hotelarskim)
13 (25-37) Katarzyna Biełuszko Więcej
3.

The Scientific Identity of Tourism Research. Polish Views Versus Those of Foreign Academia


(Tożsamość naukowa w badaniach nad turystyką w opiniach polskich i zagranicznych badaczy)
34 (39-72) Leszek Butowski Więcej
4.

Preparing a Preschool Age Child for Tourism and Local History Exploration


(Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do turystyki i krajoznawstwa)
12 (75-86) Katarzyna Wojciechowska Więcej
5.

The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra


(Pobór opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości w gminie wiejskiej Zielona Góra)
16 (89-104) Maria Hełdak, Sylwia Rak, Jakub Szczepański Więcej
6.

Extraversion and its Importance in the Hospitality Workplace. Analysing the Selected Job Outcomes


(Ekstrawersja i jej znaczenie w hotelarstwie. Analizowanie wybranych wyników pracy)
20 (105-124) Aleksandra Grobelna Więcej
7.

The Structure of the Health Resort Tourism Brand


(Struktura marki turystyki uzdrowiskowej)
10 (125-134) Aleksander Panasiuk Więcej
8.

Innovative Local Community Partnership and Sustainable Urban Tourism – The Old Town In Warsaw


(Innowacyjne zasady konsultacji społecznych a zrównoważona turystyka miejska – stare miasto w Warszawie)
20 (139-158) Anna Pawlikowska-Piechotka, Anna Tryzno Więcej
9.

Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region


(Wykorzystanie koncepcji zarządzania wiedzą w wybranych biurach podróży z podregionu tarnowskiego)
20 (159-178) Agnieszka Gawlik, Daniel Puciato Więcej
10.

The Income from Accommodation and Food Services in Eco-Agritouristic Farms in Eastern Poland


(Dochód z usług noclegowych i gastronomicznych w gospodarstwach ekoagroturystycznych Polski wschodniej)
26 (181-206) Anna Balińska, Grażyna Anna Ciepiela Więcej
11.

Factors Affecting the Development of Catering Enterprises in Poland


(Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce)
14 (207-220) Edyta Gheribi Więcej
12.

The Tourist Attractiveness of Rural Spas on The Example of Przerzeczyn-Zdrój and Długopole-Zdrój


(Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk wiejskich na przykładzie Przerzeczyna-Zdroju i Długopola-Zdroju)
18 (221-238) Eleonora Gonda-Soroczyńska, Maria Hełdak Więcej
13.

The Negative Effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities


(Negatywne efekty rozwoju turystyki w percepcji mieszkańców różnych typów gmin wiejskich)
19 (239-257) Joanna Kosmaczewska Więcej
14.

School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland


(Turystyka szkolna jako element wychowania fizycznego w świetle aktywności turystycznej deklarowanej przez uczniów szkół średnich Wrocławia)
28 (259-286) Justyna Cieplik, Julita Markiewicz-Patkowska, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik Więcej
15.

Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of Radisson Blu Hotel in Szczecin


(Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelach sieciowych na przykładzie hotelu Radisson Blu w Szczecinie)
16 (287-302) Katarzyna Orfin, Marta Sidorkiewicz, Anna Tokarz Więcej