Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Concepts of Event Loyalty and Destination Loyalty Based on the Example of Sports Fans of Poznan Half Marathon
(Koncepcje event loyalty and destination loyalty na przykładzie kibiców półmaratonu)

Autorzy: Joanna Poczta
University of Physical Education in Poznan, Department of Tourism and Recreation

Ewa Malchrowicz-Mosko
University of Physical Education in Poznan, Department of Tourism and Recreation

Nuno Almeida
Polytechnic of Leiria and University of Coimbra
Słowa kluczowe: lojalność wobec destynacji lojalność wobec eventu półmaraton
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (39-48)
Klasyfikacja JEL: I31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia problem badawczy, którego korzenie znajdują się w marketingu behawioralnym. Praca zawiera przegląd literatury skoncentrowanej na lojalności turysty wobec eventu sportowego, a w dalszej kolejności wobec destynacji turystycznej. Przedstawione zostały koncepcje, które umożliwiły stworzenie autorskich założeń badawczych, modelu koncepcyjnego i przeprowadzenie badań podczas 6. Poznań Półmaratonu. Celem badań było określenie istotnych czynników wywierających wpływ na lojalność kibica wydarzenia biegowego wobec tego eventu. Okazuje się, ze przeprowadzone badania potwierdzają przyjęte na podstawie literatury założenia i dowodzą, że na lojalność kibica wobec wydarzenia biegowego wpływają: motywacja do biernego udziału w biegu, czynniki socjo-demoraficzne oraz poczucie satysfakcji z kibicowania sportowcom, często bliskim osobom, a w konsekwencji podniesienie satysfakcji z życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker, D.A., Crompton, J.L. (2000). Quality, satisfaction and behavioral intentions. Annals of Tourism Research, 3 (27), 785–804.
2.Beerli, A., Martín, J.D. (2004). Tourists’ characteristics and the perceived image of tourist destinations: a quantitative analysis – a case study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 5 (25), 623–636.
3.Bigné, J.E., Andreu, L. (2004). Emotions in segmentation: an empirical study. Annals of Tourism Research, 3 (31), 682–696.
4.Bitner, M.J. (1990). Evaluating service encounter: the effects of physical surroundings and employee responses. Journal of Marketing, 54, 69–82.
5.Bowen, D. (2001). Antecedents of consumer satisfaction and dis-satisfaction (CS/D) on Long-Haul inclusive tours: a reality check on theoretical considerations. Tourism Management, 22, 49–61.
6.Court, B., Lupton, R. (1997). Customer portfolio development: modelling destination adopters, inactives, and rejecters. Journal of Travel Research, 1 (36), 35–43.
7.Crompton, J.L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 4 (6), 408–424.
8.Flavian, C., Martinez, E., Polo, Y. (2001). Loyalty to grocery stores in the Spanish market of the 1990s. Journal of Retailing and Consumer Services, 8, 85–93.
9.Hallowell, R. (1996). The Relationship of Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Profitability: An Empirical Study. International Journal of Service Industry Management, 4 (7), 27–42.
10.Halpenny, E., Kulczycki, C., Moghimehfar, F. (2016). Factors effecting destination and event loyalty: examining the sustainability of a recurrent small scale running event at Banff National Park. Journal of Sport & Tourism, 3–4 (20), 233–262.
11.Kozak, M., Rimmington, M. (2000). Tourism satisfaction with Mallorca, Spain as an off-season holiday destination. Journal of Travel Research, 3 (38), 260–269.
12.La Barbara, P.A., Mazursky, D. (1983). A Longitudinal Assessment of Consumer Satisfaction/Dissatisfaction: The Dynamic Aspect of the Cognitive Process. Journal of Marketing Research, 20, 393–404.
13.Mazursky, D. (1989). Past experience and future tourism decisions. Annals of Tourism Research, 16, 333–344.
14.Oh, H. (1999). Service quality, customer satisfaction, and customer value: a holistic perspective. International Journal of Hospitality Management, 18, 67–82.
15.Santos, V., Ramos, P., Almeida, N. (2014). Consumer behaviour in tourism: A content of analysis of relationship between involvement and emotions. Journal of Tourism Research, July.
16.Sato, M., Jordan J.S., Funk D.C. (2016). A distance-running event and life satisfaction: The mediating roles of involvement. Sport Management Review.
17.Turnbull, P., Wilson, D.T. (1989). Developing and protecting profitable customer relationships. Industrial Marketing Management, 18, 233–238.
18.Um, S., Chon, K., Ro, Y. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of Tourism Research, 4 (33), 1141–1158.
19.Yoon, Y., Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism Management, 1 (26), 45–56.
20.Yürük, P., Akyol, A. (2017). Analysing the effects of social impacts of events on satisfaction and loyalty. Tourism Management, 60, 367–378.