Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Urban Pilgrims Tourism – Local Community And Visitors Perspective (St. Stanislaus Kostka Sanctuary In Warsaw)
(Turystyka pielgrzymkowa w wielkim mieście a społeczność lokalna – Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Warszawie)

Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka
Faculty of Tourism and Recreation WTIR AWF Warsaw

Anna Ostrowska-Tryzno
Faculty of Tourism and Recreation WTIR AWF Warsaw

Karolina Gołębieska
Faculty of Tourism and Recreation WTIR AWF Warsaw
Słowa kluczowe: turystyka miejska sanktuaria pielgrzymi planowanie zrównoważone społeczność lokalna
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (93-101)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecnie możemy obserwować nie słabnącą popularność krótkich pielgrzymek, których destynacją są miejskie sanktuaria religijne. Na przykładzie kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie, usiłowaliśmy rozeznać wpływ, jaki ma ruch turystyczny na mieszkańców pobliskich domów, a szerzej – społeczność lokalną Dzielnicy Żoliborz. Podstawowym celem naszej pracy badawczej, zrealizowanej na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie w latach 2014–2016, było poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: wielkości ruchu pielgrzymkowego, wpływu jaki ma na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, na kreowanie miejsc pracy, na tożsamość miejsca, na wizerunek dzielnicy; jaki jest stosunek społeczności lokalnej do pielgrzymów oraz komentarze pielgrzymów odnośnie przygotowania sanktuarium pod kątem ich odwiedzin (w tym ułatwienia dla osób starszych i niepełnosprawnych). Szukając odpowiedzi na postawione pytania, posłużyliśmy się metodą badań empirycznych: przede wszystkim badań terenowych, wizji lokalnych, obserwacji uczestniczącej jawnej, strukturalizowanymi wywiadami przeprowadzonymi in situ face to face wśród pielgrzymów i przedstawicieli społeczności lokalnej. Uzyskany w ten sposób materiał o charakterze jakościowym został uzupełniony danymi statystycznymi uzyskanymi od administracji sanktuarium i Urzędu Dzielnicy. Badacze przedmiotu zwracają uwagę na możliwy konflikt pojawiający się w sytuacji ‘przestrzeni dzielonej’, użytkowanej dla różnych, nierzadko sprzecznych ze sobą, funkcji. Taki problem okazał się wyrazisty w przypadku badanego sanktuarium i jego otoczenia; społeczność lokalna narzeka na tłumy pielgrzymów i turystów, ceny w lokalnych sklepach – znacznie wyższe niż w sąsiednich częściach tej samej dzielnicy, zatłoczone wąskie uliczki i nieustające problemy z parkowaniem. Z drugiej strony przedstawiciele społeczności lokalnej nie ukrywali dumy z powodu słynnego sanktuarium w ich sąsiedztwie. Aby łagodzić negatywne konsekwencje ruchu turystycznego dla mieszkańców okolic żoliborskiego sanktuarium, konieczne jest pilne przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju turystyki z uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych i uważnego wysłuchania głosów zarówno społeczności lokalnej, organizatorów ruchu pielgrzymkowego jak i zarządzających sanktuarium.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archer, B., Cooper, Ch., Ruhanem, L. (2005). The Positive and Negative Impacts of Tourism. Global Tourism (Theobald William F. edit.). 75–103; Elsevier New York.
2.Dallen, J.T., Stephen, W.B. (2003). Heritage Tourism. Harlow Essex: Prentice Hall.
3.Dredge, D., Moore, S. (1992). A methodology for the integration of tourism in town planning, Journal of Tourism Studies, 3 (3–1), 8–27.
4.Drost, A. (1996). Developing sustainable tourism for world heritage sites. Annals of Tourism Research, 2 (23), 479–484. DOI: 10.1016/0160-7383(96)83345-7.
5.European Commission. Regional Policy (2011). Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward, EC. Retrieved from: http://www.europa.eu (29.02.2016).
6.Finn, M.; Elliott-White, M.; Walton, M. (2000). Tourism and Leisure Research Methods. Pearson London.
7.Hall, M.C. (2000). Tourism Planning. Harlow Essex: Prentice Hall.
8.Harrison, D., Hitchcock, M. (2005). The politics of world heritage. Negotiating tourism and conservation. Paris: UNESCO World Heritage Centre.
9.Inskeep, E. (1991). Tourism planning: an integrated and sustainable development approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
10.Kapera, I. (2011). Samorząd terytorialny a rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Krakowie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Turystyka religijna – zagadnienia interdyscyplinarne, 647, 271–282.
11.Kazimierczak, M. (2012). Duchowy wymiar podróżowania. Folia Turistica, 27, 5–21.
12.Korstanje, M.E. (2011). Influence of history in the encounter of guests and hosts. Anatolia, 2 (22), 282–285.
13.Kowalczyk, A.(2013). Turystyka kulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Kowalczyk, A. (2010). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Kowalski, T., Ruszkowski, M. (2011). Miejsca kultu religijnego jako czynnik atrakcyjności regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 647, 71–84.
16.Kurek W. (2012). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Lovelock, B., Lovelock, K.M. (2013). The Ethics of Tourism. Critical and Applied Perspectives. New York: Routledge.
18.Law, M.Ch. (2002): Urban Tourism. London: Continuum.
19.Lomine, L., Edmunds, J. (2007). Key Concepts in Tourism. New York: Palgrave.
20.Newman, P., Thornley, A. (2011). Planning World Cities. Globalisation and Urban Politics. New York: Palgrave–Macmillan.
21.Page, S.J.; Hall, C.M. (2003). Managing Urban Tourism. Harlow: Prentice Hall.
22.Panasiuk, A. (2011). Dylematy promocji produktu turystyki religijnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 647, 361–373.
23.Pawlikowska-Piechotka, A. (2009). Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Gdynia: Novae Res.
24.Pawlikowska-Piechotka, A. (2013). Planowanie przestrzeni turystycznej. Gdynia: Novae Res.
25.Phillimore, J., Goodson, L. (2004). Qualitative Research in Tourism. New York: Routledge.
26.Mikos von Rohrsheidt, A.(2011). Faktyczna dostępność obiektów sakralnych, jako problem turystyki religijnej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 647, 35–58.
27.Rotherham, I. (2009). Sustaining Tourism Infrastructure for Religious Tourists and Pilgrims within the UK. Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management (pp. 64–77). London: CABI Publishing.
28.Rinchede, G. (2002). Forms of religious tourism. Annals of Tourism Research, 1 (19), 51–67.
29.Selby, M. (2004). Understanding Urban Tourism. London: I.B. TAURIS.
30.Smith, M.K. (2003). Issues in Cultural Tourism Studies. New York: Routledge.
31.Swatos, W.H., Tomasi, L. (2002). From Medieval pilgrimage to religious tourism. Chicago: Praeger Publishers.
32.Timothy, D.J., Boyd, S.W. (2003). Heritage Tourism. Harlow: Prentice Hall.
33.UNESCO ICOMOS (2011). The Valetta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas. Paris: UNESCO.
34.Vael, A.J. (2002). Leisure and Tourism. Policy and Planning. London–New York: Routledge.