Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Tourist consumption of a contemporary city - a transgenerational analysis


(Konsumpcja turystyczna współczesnego miasta - analiza międzypokoleniowa)
9 (7-15) JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ, MAREK NOWACKI Więcej
2.

Ecotourism as a factor influencing behaviour of tourism market participants


(Ekoturystyka jako czynnik zachowań uczestników rynku turystycznego)
8 (17-24) JANUSZ OLEARNIK, KATARZYNA BARWICKA Więcej
3.

Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)


(Transport kolejowy jako determinanta poprawy dostępności produktów (i atrakcji) turystycznych obszaru)
10 (25-34) GRAŻYNA ROSA Więcej
4.

Business models analysis in the context of health resorts enterprises activity - literature review


(Analiza modeli biznesu w kontekście działalności przedsiębiorstw uzdrowiskowych - przegląd literatury)
12 (35-46) ADAM R. SZROMEK, KRZYSZTOF HERMAN Więcej
5.

The impact of reviews on the internet on the financial results of a hotel company


(Wpływ opinii w Internecie na wyniki finansowe firmy hotelarskiej)
10 (47-56) ANDRZEJ MATEUSZ WAJDA, SIMONE PUORTO Więcej
6.

"Roztocze - witalnosc z natury" brand as an indicator of abiotic assets in marketing slogans and tourism products


(Marka „roztocze - witalność z natury" jako identyfikator walorów przyrody nieożywionej regionu w hasłach marketingowych i produktach turystycznych)
11 (57-67) TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK Więcej
7.

Impact of the events sector on the economy case study of Poland


(Wpływ przemysłu spotkań na gospodarkę - model krajowy na przykładzie Polski)
13 (69-81) KRZYSZTOF CELUCH Więcej
8.

Cultural heritage and the development of sustainable tourism in the Eje Cafetero region of Colombia


(Dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki zrównoważonej w regionie El Eje Cafetero, w Kolumbii)
17 (83-99) MIROSŁAWA CZERNY, CIRO ALFONSO SERNA MENDOZA, ANDRZEJ CZERNY, DIANA SOFÍA SERNA GIRALDO Więcej
9.

The use of tourism consumption estimations to assess the economic effects of tourism in metropolitan cities as exemplified by Warsaw


(Wykorzystanie szacunku konsumpcji turystycznej jako miernika efektów ekonomicznych turystyki w miastach metropolitalnych na przykładzie Warszawy)
11 (101-111) EWA DZIEDZIC, TERESA SKALSKA, ROBERT VINCZE Więcej
10.

Model of cooperation in the network of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourism Organizations in Poland


(Model współpracy w sieci organizacji niebędących przedsiębiorstwami na przykładzie regionalnych Organizacji Turystycznych w Polsce)
25 (113-137) WOJCIECH FEDYK, MIECZYSŁAW MORAWSKI, URSZULA BĄKOWSKA-MORAWSKA, FRANTIŠEK LANGER, SOŇA JANDOVÁ Więcej
11.

Party space in Cracow and Warsaw: partying and conflicts


(Imprezowa przestrzeń w Krakowie i Warszawie: imprezy i konflikty)
7 (139-145) GRZEGORZ IWANICKI, ANNA DŁUŻEWSKA Więcej
12.

Assessment of the possibility of tourism development in Białowieża Forest after the spruce bark beetle outbreak


(Ocena możliwości rozwoju turystyki w Puszczy Białowieskiej po gradacji kornika drukarza)
9 (147-155) MIKOŁAJ JALINIK, BOLESŁAW HRYNIEWICKI Więcej
13.

Functioning of sport and recreation facilities of the city of Poznan in the opinion of service providers


(Funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych miasta Poznania w opinii usługodawców)
11 (157-167) EWA KRUSZYŃSKA, ĽUDMILA JANČOKOVÁ, ELŻBIETA SIEŃKO-AWIERIANÓW Więcej
14.

Selection of accommodation by Polish tourists in Croatia


(Wybór zakwaterowania przez polskich turystów w Chorwacji)
12 (169-180) KAROLINA MACHCZYŃSKA, CZESŁAW ADAMIAK, VUK TVRTKO OPAČIĆ Więcej
15.

The role of local communities in sustainable tourism development - Noteć River Valley case study


(Rola społeczności lokalnych w rozwoju turystyki zrównoważonej - przykład Doliny Noteci)
11 (181-191) HANNA MICHNIEWICZ-ANKIERSZTAJN, ALICJA GONIA, ANNA DŁUŻEWSKA Więcej
16.

Websites as a Euroregional marketing tool in Poland


(Witryna internetowa jako narzędzie marketingu euroregionalnego w Polsce)
11 (193-203) TOMASZ STUDZIENIECKI, CORINA TATAR Więcej
17.

Responsiveness of hotel websites: an example from Rzeszów and its surroundings


(Responsywność stron internetowych hoteli. Na przykładzie Rzeszowa i okolic)
9 (205-213) KRZYSZTOF SZPARA, Liudmyla Prochko, MARCIN KOZAK Więcej