Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Wszystkie numery wydania

Numery wydań

Rok wydania Liczba numerów Akcje

2019

2 Więcej

2018

4 Więcej

2017

4 Więcej

2016

4 Więcej

2015

4 Więcej