Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Obiekty militarne na obszarach wiejskich jako produkt regionalnej turystyki

Autorzy: Piotr Godlewski
dr hab. prof. nadzw., Zakład Społecznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski.
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (257-265)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu