Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2018.40-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 40, 2018
Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century
(Struktura rodziny i populacji gospodarstw domowych rzemieślników na kozackiej Ukrainie w drugiej połowie XVIII wieku)

Autorzy: Oksana Kovalenko
Słowa kluczowe: Hetmanat kozacki gospodarstwo domowe rodzina rzemieślnicy gildia nauka rzemiosła lewy brzeg Dniepru historical demography
Rok wydania:2018
Liczba stron:20 (63-82)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 496

Abstrakt

Artykuł skupia się na historii rodziny i gospodarstw domowych w osiemnastowiecznej Ukrainie. Ma na celu ukazanie cech demograficznych rodzin rzemieślników cechowych i gospodarstw domowych w Hetmanacie Kozackim (autonomiczne terytorium Kozaków położone na lewym brzegu Dniepru) na przykładzie miast Połtawa, Pereiasław i Niżny. Obliczenia opierają się na Generalnym Opisie Lewobrzeżnej Ukrainy z lat 1765–1766. W artykule ustalono wskaźniki wielkości populacji gospodarstw domowych rzemieślników i wielkości ich rodzin. Typy rodzinnych gospodarstw domowych określono na podstawie prac Petera Lassletta i Cezarego Kuklo. Specjalizacja rzemiosła jest brana pod uwagę przy wyjaśnianiu wpływu zajęć rzemieślniczych na wielkość gospodarstw domowych i rodzinnych typów gospodarstw domowych. Obliczenia wykonano osobno dla rzemiosł, które były najbardziej rozpowszechnione we wszystkich miastach: tkactwa, kowalstwa, szewstwa i rzeźnictwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brown, Jim. “The Stem Family in Lower Austria, 1788–1848: Demographic and Economic Constraints”. The Stem Family in Eurasian Perspective. Revisiting House Societies, 17th-20th centuries, eds. Antoinette Fauve-Chamoux, Emiko Ochiai, 140– 149. Bern: Peter Lang, 2009.
2.Kazimirov, Dmytro. Features of Forming and Developing Company Structures in Hetmanate in the Second Half of the 17–18th Century (Based on Materials of Mena’s Company/Squadron of Chernihiv Regiment). PhD Thesis. Kyiv: The Institute of the History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2012.
3.Kapralj, Myron. Ljudy korporaciji: Ljvivsjkyj shevsjkyj cekh u XVII–XVIII st. Ljviv: ProstirM, 2012.
4.Klymenko, Pylyp. Misto y terytoriia za Hetmanshchyny 1654–1764. Kyiv: UAN, 1926. Kohut, Zenon. Russian Centralism and Ukrainian Autonomy. Imperial Absorption of the Hetmanate, 1760s–1830s. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
5.Kovalenko, Oksana. Poltava XVII–XVIII st.. Kyiv: PP Oleh Filiuk, 2015.
6.Kovaljsjkyj, Igor. “Gheneraljnyj opys 1765–1769 rr. – dzherelo dlja vyvchennja socialjno- -ekonomichnykh vidnosyn na Livoberezhnij Ukrajini”. Ukrajinsjkyj istorychnyj zhurnal 2 (1962): 97–103.
7.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2009.
8.Laslett, Peter. “Family and Household as Work and Kin Group: Areas of Traditional Europe Compared”. In: Family Forms in Historic Europe, eds. Richard Wall, Jean Robin, Peter Laslett, 513–564. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
9.Maksimovich, Grygoriy. Deyatelnost Rumyantseva-Zadunayskogo po upravleniyu Malorossiey”. Nezhin: Typography of Melenevskiy, 1913.
10.Perkovskiy, Arnold. “O lyudnosti ukrainskogo dvora i velichine semi vo vtoroy polovine XVІІІ veka (po materialam Rumyantsevskoy opisi i tserkovnoy statistiki)”. Problemy istoricheskoy demografii SSSR (1977): 104–111.
11.Putro, Oleksiy. “Gheneraljnyj opys 1765–1769 pp. jak dzherelo dlja vyvchennja socialjno- -ekonomichnykh vidnosyn na Livoberezhnij Ukrajini u drughij polovyni XVIII st.” Ukrajinsjkyj istorychnyj zhurnal 7 (1982): 143–149
12.Schmidt, Joanna. “Wielkość i struktura gospodarstw domowych w Siemiatyczach w 1807 roku”. Przeszłość Demograficzna Polski 39 (2017): 141–166.
13.Serdiuk, Ihor. Polkovykh horodov obyvateli: istorko-demohrafichna kharakterystyka miskoho naselennia Hetmanshchyny druhoi polovyny XVIII st. Poltava: ASMI, 2011.
14.Serdjuk, Ihor. “Rumjancevsjkyj opys Malorosiji jak dzherelo vyvchennja demoghrafichnykh kharakterystyk mist Ghetjmanshhyny”. Istorychna pam’jatj 3 (2008): 144–152.
15.Szołtysek, Mikołaj. “Three Kinds of Preindustrial Household Formation System in Historical Eastern Europe: A Challenge to Spatial Patterns of the European Family”. The History of the Family 13 (2008), 3: 225–257.
16.Voloshyn, Yuriy. Kozaky i pospolyti. Miska spilnota Poltavy druhoi polovyny XVIII st. Kyiv: K.I.S., 2016.
17.Voloshyn, Yuriy. “Naselennia domohospodarstv i struktura rodyn meshkantsiv Poltavy druhoi polovyny XVIII st. (za materialamy spovidnykh rozpysiv)”. Socium 10 (2013): 31–50.
18.Voloshyn, Yuriy, Oleksandr Sakalo. “Naselenist domohospodarstv i struktura rodyn”. In: Ukrainskyi Hetmanat: narysy istorii natsionalnoho derzhavotvorennia XVII– XVIII st., eds. Valeriy Smolii, Olena Bachynska, Viktor Horobets, Oleksandr Hurzhii, Valentyna Matiakh, Yuriy Mytsyk, Valeriy Stepankov, Yaroslav Fedoruk, Taras Chukhlib, 274–303. Vol. 2. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, 2018.
19.Voloshyn, Yuriy. “Household Composition and Family Structures of Ukrainian Cossacks in the Second Half of the Eighteenth Century”. The History of the Family 20 (2015), 1: 141–157.
20.Voloshyn, Yuriy. Rozkolnytski slobody na terytorii Pivnichnoi Hetmanshchyny u XVIII st. (istoryko demohrafichnyi aspekt). Poltava: ASMI, 2005.