Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Struktura narodowościowa województwa zachodniopomorskiego


(The Ethnic Structure of the West Pomeranian Voivodship)
19 (5-23) Monika Ślęzak More
2.

Charakterystyka wymiany towarowej województwa zachodniopomorskiego z zagranicą


(The Commercial Exchange with Foreign Countries of the West Pomeranian Voivodship)
18 (25-42) Renata Knap, Halina Nakonieczna-Kisiel More
3.

Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim


(The Planned Centre of Science and Technology ‘Energy’ in Karlino – a New Tourist Attraction of West Pomerania)
17 (43-59) Zbigniew Głąbiński More
4.

Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali


(The Social Activity in the Third Sector Exemplified with the Szczecin Association ‘Równość na Fali’)
17 (61-77) Katarzyna Zawadzka More
5.

Czołowa pozycja województwa zachodniopomorskiego w ruchu turystycznym w Polsce


(The Prominent Position of the West Pomeranian Voivodship in the Polish Tourism)
17 (79-95) Eugeniusz Z. Zdrojewski More
6.

Kronika sportowa Szczecina. Część XIX : rok 2014


(Sports Chronicle of Szczecin. Part 19: Year 2014)
39 (97-135) Zbigniew Szafkowski More