Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

List of reviewers

In recent years we have cooperated with the following reviewers:

 1. dr hab. Monika Król, prof. UŁ (Univeristy of Lodz)
 2. dr hab. Maciej Nyka, prof. UG (Univeristy of Gdansk)
 3. dr hab. Marta Woźniak, prof. UO (Univeristy of Opole)
 4. dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. UŁ (Univeristy of Lodz)
 5. dr hab. Przemysław Pest (University of Wroclaw)
 6. prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak (Adam Mickiewicz Univeristy in Poznan)
 7. prof. US dr hab. Aleksandra Monarcha Matlak (University of Szczecin)
 8. prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak (Adam Mickiewicz Univeristy in Poznan)
 9. prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz (University of Zielona Gora)
 10. prof. UW dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak (University of Wroclaw)
 11. prof. dr hab. Krzysztof Horubski (University of Wroclaw)
 12. prof. dr hab. Mieczysław Staniszewski (WSB University)
 13. prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Poznan University of Medical Sciences)
 14. dr Antoni Rost (Adam Mickiewicz Univeristy in Poznan)
 15. prof. dr hab. Tadeusz Smoliński