Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Address

Studia Administracyjne

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Nauk Prawnych

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

 

st.adm@usz.edu.pl

Editorial Secretary

dr Konrad Garnowski

 

email: konrad.garnowski@usz.edu.pl

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Adama Mickiewicza 66

71-101 Szczecin

http://wnus.usz.edu.pl/