Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Editorial Board

Editor-in-Chief

dr hab. prof. US Anna Barczak (University of Szczecin)

 

https://orcid.org/0000-0002-7412-719X 

https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/anna-barczak/#1507289739697-2-9 

 

Deputy Editor-in-Chief

dr Ewa Kowalewska (University of Szczecin)

 

https://orcid.org/0000-0001-8167-6579

https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/ewa-kowalewska/#1507289739697-2-9

 

Editorial secretary

 dr Konrad Garnowski (University of Szczecin)

 

https://orcid.org/0000-0002-7976-1333

https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/dr-konrad-garnowski/

 

Associate Editors 

dr Konrad Garnowski (University of Szczecin)

 

https://orcid.org/0000-0002-7976-1333

https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/dr-konrad-garnowski/

 

dr Przemysław Zdyb (University of Szczecin)

 

https://orcid.org/0000-0002-2068-4556

https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/przemyslaw-zdyb/#1507289739697-2-9