Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/2 2018
Marketing innovation in the modern distribution channel with use of own brand

Authors: Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Wala
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Keywords: marketing innovation modern distribution channel own brand
Year of publication:2018
Page range:11 (167-177)
Klasyfikacja JEL: O32 M30 M40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The research problem dealt with in the paper concerns the identification of the types and significance of marketing innovations in the scope of using the private label in a modern distribution channel of retail trade. The authors sought an answer to the question regarding the scope and diversity of marketing innovations used in modern distribution channels and own brand forms. The search for the answer to the question was based on a review and analysis of the subject literature, analysis of secondary data of domestic and foreign research centers / agencies. It was found that modern marketing channels use marketing innovations in a broad sense, in order to improve the functioning of a commercial enterprise and to increase the level of marketing utility offered to consumers. Marketing innovations and the use of own brands stimulate the sales of retail chains and are a sphere of expanding the experience space of the buyers, for example through the use of modern technologies in the communication, service, purchase processes, the involvement of buyers facilities in large-area stores. In the modern channel, is observed the use of third-generation own brands. Marketing innovations in the marketing –mix area applied by modern channel participants are of fundamental importance for shaping the value for the buyer.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dębek, K. (2013). Tłuste dzieci handlowych sieci. Retrived from: https://www.forbes.pl/przywodztwo/private-label-w-polsce-marki-rosna-pod-skrzydlami-sieci-handlowych/7q708tk (5.04.2018)
2.Doceniane marki własne, informacje prasowe, ARC Rynek i Opinia, Retrived from: http://www.arc.com.pl/doceniane_marki_wlasne-40999574-pl.html (14.02.2018)
3.Grewal, D., Ailawadi, K.L., Gauri, D., Hall, K., Kopalle, P., Robertson, J.R. (2011). Innovations in Retail Pricing and Promotions, Journal of Retailing, 11. Retrived from: https://www.forbes.pl/przywodztwo/private-label-w-polsce-marki-rosna-pod-skrzydlami-sieci-handlowych/7q708tk) (13.02.2018).
4.Karasiewicz, G., Trojnowski, M. (2016). Internacjonalizacja handlu detalicznego produktów spożywczych w Polsce. Problemy Zarządzania, 14/1 (57).
5.Kucharska, B. Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handludetalicznym. Retrived from: https://www.ue.katowice.pl/…/17_B.Kucharska_Trendy_w_zachowaniach….pdf (20.11.2017).
6.Linkoln, K., Thomassen, L. (2012). Marka prywatna. Jak przekształcić zagrożenia szanse dla detalisty i producent. Warszawa: Oficyna a Wolter Kluwer Business.
7.Lubańska, A. (2011). Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 87.
8.Marki Własne Lidl. Retrived from: https://marki.lidl.pl/ (14.02.2018).
9.Marki własne w Polsce (2017). Retrived from: http://adretail.pl/25309-marki-wlasne-w-polsce. (13.02.2018).
10.Ogórek, S. Sklepy chcą mieć swoją Coca-Colę. Marki własne coraz częściej mają logo. Retrived from: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/marki-wlasne-biedronka-lidl-produkty-markowe,55,0,2241335.html (7.04.2017).
11.PLMA’s International Private Label Yearbook, 2017 Retrived from: https://www.plmainternational.com/international-private-label-yearbook (5.04.2018)
12.Private label today. Retrived from: http://www.plmainternational.com/industry-news/private-label-today (14.02.2018).
13.Reformat, B. (2014). Nowe pokolenie „sprytnych” konsumentów jako efekt zjawiska „smart-shoppingu. Marketing i Rynek, 6.
14.Reformat, B. (2017). Innowacje marketingowe w sieciach handlowych – rodzaje, obszary zastosowań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 321.
15.Sławińska, M. (2015). Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych. Annales Universitatis Mariale Curie-Skłodowska, XLIX (1/H).
16.Sławińska, M. (2011). Innowacje w handlu detalicznym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. W: B. Borusiak (ed.), Innowacje w marketingu i handlu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
17.Szkwarek, W. Kto produkuje marki własne. Sprawdzamy Biedronkę. Retrived from: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-produkuje-marki-wlasne-Sprawdzamy-Biedronke-7391027.html (5.04.2017).
18.Szumilak, J. (2007). Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
19.Śmigielska, G., Wiśniewska, S. (2015). Innowacje marketingowe w handlu detalicznym. Problemy Zarządzania, 14/1 (57/1).