Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Recenzja Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2013

Autorzy: Bogdan Nogalski
Uniwersytet Gdański
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (477-485)
Pobierz plik

Plik artykułu