Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Contact

Scientific Editor (editor-in-chief) of „Studia Językoznawcze”

dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

 

Secretary of the Editorial Office of „Studia Językoznawcze”

dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US

e-mail: tomasz.szutkowski@usz.edu.pl

 

Institute of Linguistics of the Szczecin University

Al. Piastów 40 B, 71-065 Szczecin, Poland

e-mail: studia.jezykoznawcze@usz.edu.pl

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

(University of Szczecin Press)

www.wn.usz.edu.pl