Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Kontakt

Redaktor naczelna „Studiów Językoznawczych”

dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

 

Sekretarz redakcji „Studiów Językoznawczych”

dr Agnieszka Szlachta

 

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

al. Piastów 40 B, 71-065 Szczecin, Polska

e-mail: studia.jezykoznawcze@usz.edu.pl

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

www.wn.usz.edu.pl