Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 36 2023

Rok wydania:2023

Informacje

Prezentujemy najnowsze publikacje Online First, które są dostępne online dla czytelników zaraz po zaakceptowaniu do publikacji w czasopiśmie "Studia Maritima".

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

From the History of Sigillography and Heraldry of Private Towns in Western Pomerania. A Case Study of the Seal and Coat of Arms of Łobez


(Z dziejów sfragistyki i heraldyki miast prywatnych na Pomorzu Zachodnim. Studium przypadku pieczęci i herbu Łobza)
0 (0-0) Agnieszka Gut Więcej
2.

Geocoaching Adventure Lab–The Innovative Tool for Exploring and Creating Tourism Space


(Geocaching Adventure Lab – innowacyjne narzędzie do poznawania i kreowania przestrzeni turystycznej)
0 (0-0) Elżbieta Mydłowska Więcej
3.

Entrepreneurship Support Instruments in Coastal Municipalities of Poland and Latvia: Scope of Application and Effectiveness


(Zakres stosowania i skuteczność instrumentów wsparcia przedsiębiorczości stosowanych przez gminy nadmorskie w Polsce i na Łotwie)
0 (0-0) Rafał Czyżycki, Elżbieta Ociepa-Kicińska, Jacek Rodzinka, Tomasz Skica Więcej
4.

Studying the Specificity of Coastal Cities in the Light of the Regional Business Spatial Community Concept


(Badanie specyfiki miast nadmorskich w świetle koncepcji regionalnych społeczności biznesowych)
0 (0-0) Cezary Stępniak Więcej
5.

Socio-Spatial Aspects of Cluster Structures with Particular Ephasis on Maritime Economy


(Aspekty społeczno-przestrzenne struktur klastrowych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej)
0 (0-0) Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Roman Chorób Więcej
6.

The Modern Postal Market in the Light of the Distribution of Postal Services by Sea Freight


(Współczesny rynek pocztowy w świetle dystrybucji usług pocztowych drogą morską)
0 (0-0) Michał Kuściński Więcej
7.

Information and Communication Infrastructure as an Important Tool for Developing the Three Seas Initiative


(Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna jako ważne narzędzie rozwijania Trójmorza)
0 (0-0) Maciej Czaplewski, Radka Nacheva Więcej