Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Redakcja i Rada Naukowa

 

Rada Naukowa

1.    Prof. dr hab. Eugeniusz Kruszewski (Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze, Dania)

2.    Prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

3.    Prof. dr hab. Jens E. Olesen (Universität Greifswald, Niemcy)

4.    Prof. dr hab. Raimo Pullat (emerytowany profesor Akademii Nauk Estonii i Uniwersytetu Tallińskiego, Estonia)

5.    Prof. dr hab. Jerzy Trzoska (emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Polska)

6.    Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 

 

Redakcja:

Redaktor naczelny- prof. dr hab. Adam Makowski  

Zastępca redaktora- prof. dr hab. Jörg Hackmann

Sekretarz redakcji- dr Renata Nowaczewska 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego